Uppdaterad 31 maj 2023
Skriv ut

Broängarnas naturreservat

Broängarna är ett område med strandängar och hagmarker några kilometer sydost om Bro. Området är ett av Stockholms mest fågelrika. Dessutom är Brovikarnas mjukbottenområden viktiga yngelkammare för fisk och sällsynta vattenväxter.

Strandängar och betande djur

Broängarnas naturreservat med strandängar, hagmarker och Brovikarnas mjukbottnar, sköts av Bro Hof Slott. Reservatet bildades för att skydda ett rikt fågelliv och sällsynta vattenväxter. Strandängarna betas sommartid för att växter och djur som behöver betade marker ska trivas.

Flygbilder, karta och Länsstyrelsens information

Fågeltorn och 230 fågelarter

Många fåglar häckar och rastar i Broängarnas naturreservat, som med sina 230 registrerade arter är ett av Stockholms mest fågelrika områden. Vid Hästholmen finns ett fågeltorn som du enklast tar dig till via naturreservatets parkeringsplats eller från Bro IP, en promenad på cirka två kilometer.

Även vid Tibbleviken finns ett fågeltorn som du kan ta dig till via Upplands-Broleden.

I Broängarnas naturreservat är det förbjudet att:

rida på vandringslederna och ta med okopplad hund

beträda land- och vattenområden på annat än på anvisade stigar mellan 1/4 och 30/9

ställa upp husvagn eller husbil, tälta och elda, annat än på anvisade platser med kommunens tillstånd

medvetet störa djurlivet, t.ex. genom att klättra i träd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter

åstadkomma störande ljud, t.ex. med musikanläggning, modellflygplan eller dylikt

förstöra eller skada berg, jord, eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande

bryta kvista eller på annat sätt skada vegetationen t.ex. genom att gräva upp växter

sätta upp plakat, affischer, skyltar

utan kommunens tillstånd anordna orienterings-, båt- och skyttetävlingar/ träning eller militär övning

utan kommunens tillstånd anordna lägerverksamhet. för skolor och högskolor att utan kommunens medgivande inventera eller undersöka naturreservatet

Natura 2000-område

Brovikarna är ett Natura 2000-område, ett naturskydd inom EU.

Upplands-Broleden

Den 29 kilometer långa Upplands-Broleden går genom reservatet och här hittar du även en tre kilometer lång kultur- och naturstig som börjar vid reservatsparkeringen och slutar vid Hästholmen.

Du kan ladda ner vår karta över naturreservaten och en broschyr över Upplands-Broleden som pdf. Pappersversioner av kartorna finns också på kommunhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro.

Utanför naturreservaten får du elda om du är försiktig så att elden inte riskerar att sprida sig och skada mark, djur och växter. Innan du ger dig ut i naturen, kontrollera alltid hur brandrisken ser ut dit du ska.

Information om eldningsförbud hittar du under Viktiga meddelanden.

Tack vare allemansrätten har vi alla möjlighet att vistas i skog och mark. Tänk på att det är särskilda regler som gäller i naturreservat.

Hitta till naturreservatet

Är du nöjd med informationen på sidan?