Uppdaterad 11 januari 2024
Skriv ut

Altan eller uteplats

Ska du bygga altan eller uteplats. Här kan du hitta information om hur du går tillväga.

Ingen innehållsförteckning finns

Vill du glasa in den befintliga uteplatsen till ditt hus, räknas det oftast som en tillbyggnad, vilket kräver ett bygglov. Du behöver bygglov om du vill:

  • glasa in under ett skärmtak som redan finns.
  • glasa in en befintlig altan.
  • bygga ett helt nytt inglasat uterum.

Undantag från bygglov

I vissa fall kan bygget av en altan vara bygglovbefriad. Då gäller det att:

  • altanen tillhör ett en- eller tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus (attefallshus).
  • altanen ligger i direkt anslutning till huset och maximalt 3,6 meter från fasaden.
  • altanen inte är högre än 1,8 meter i någon del.
  • altanen placeras minst 4,5 meter från tomtgräns.
  • altanen ej placeras närmre än 4,5 meter från allmän plats, gata eller väg.
  • altanen inte byggs på mark som anses särskilt värdefull.

Är du nöjd med informationen på sidan?