Uppdaterad 26 mars 2024
Skriv ut

Bygga till huset

Ska du bygga till ditt hus? Här hittar du information om vad du behöver tänka på. För att göra en tillbyggnad krävs bygglov. Du behöver börja med att ta reda på om din fastighet ligger inom detaljplanerat område och vad som får byggas där.

Detaljplanen styr

I tätorter och andra bebyggda områden finns oftast en detaljplan. Om din fastighet omfattas av en detaljplan så reglerar den vad som får byggas just där. Det kan gälla storlek, höjd och avstånd till tomtgränsen, men också estetiska frågor som typ av fasad och fasadkulör.

Du kan hitta gällande detaljplaner i kommunkartan. Välj ”Bo, bygga och miljö” och markera ”Detaljplaner, gällande”.

Behövs bygglov?

Nästan alla tillbyggnader kräver bygglov.

En mindre tillbyggnad som är max 15 kvadrat meter kan klassas som en attefallsåtgärd. En attefallsåtgärd kräver inte bygglov men innan du börjar måste du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked.

Ansök om bygglov eller gör en anmälan till kommunen

Upplands-Bro kommun
Bygg- och miljönämnden
196 81 Kungsängen

Handlingar för en bygglovsansökan

  • Ansökan, som du skickar in via kommunens e-tjänst. Alternativt en ifylld ansökningsblankett.
  • Situationsplan, lämplig skala är 1:400. På situationsplanen ska du rita in tillbyggnaden. Markera tydligt vad som är befintlig byggnad och vilken del som är den planerade tillbyggnaden.
  • Fasad-, plan- och sektionsritningar, där tillbyggnaden ritas in. Markera tydligt vad som är befintlig byggnad och vilken del som är den planerade tillbyggnaden. Lämplig skala 1:100.
  • Förslag till kontrollplan. Vid mer komplexa/större byggnationer krävs anmälan om kontrollansvarig.
  • Teknisk beskrivning och/eller konstruktionsritningar.

Observera att när vi får in en ansökan om bygglov görs en enskild prövning av ärendet och fler handlingar än dessa kan komma att begäras in. Vid mer komplexa/större byggnationer krävs i regel ytterligare tekniska handlingar inför startbesked.

Viktigt om ritningar och övriga handlingar

De digitala handlingarna ska vara i pdf-format och ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda.

Behövs kontrollansvarig?

För en tillbyggnad kan det krävas kontrollansvarig. Om kontrollansvarig behövs beror bland annat på projektets omfattning och komplexitet. Kontakta bygglovsenheten via kommunens Kontaktcenter för mer information.

Vad kostar det?

Om du har frågor angående taxan, ta gärna kontakt med bygglovsenheten via kontaktcenter.

Hur lång tid tar det att få beslut?

Bygg- och miljönämnden ska fatta beslut inom tio veckor från att din ansökan är komplett. Vi kan också i särskilda fall förlänga handläggningstiden med ytterligare tio veckor.

Om vi tar beslut i ditt ärende efter att handläggningstiden om tio eller 20 veckor har gått ut, reducerar vi avgiften med en femtedel för varje påbörjad vecka som den har överskridits.

Är du nöjd med informationen på sidan?