Uppdaterad 09 november 2022
Skriv ut

Båtliv

Med vårt geografiska läge direkt vid Mälaren är Upplands-Bro en kommun med ett rikt båtliv. Den sjönära naturen inbjuder till både längre och kortare båtutflykter och det finns inte mindre än fyra båtklubbar i kommunen.

Båtklubbar i Upplands-Bro

I Upplands-Bro finns fyra aktiva båtklubbar, som du kan bli medlem i. Mer information om båtklubbarna och hur du blir medlem kan du läsa om på deras respektive hemsida.

Gästhamn för fritidsbåtar

I norra delen av Görväln i Mälaren ligger Kungsängens Båtsällskaps gästhamn, med ett bra läge nära både Kungsängens centrum och pendeltågsstation.

Miljösmart skrotning av din gamla båt

Om du är ägare till en gammal fritidsbåt kan du få en skrotningspremie för att skrota den på ett miljösmart sätt.

Båtägare för en bättre miljö

Det finns mycket som du som båtägare kan göra för att medverka till en bättre miljö. Du kan till exempel tömma ditt toalettavfall i en tömningsstation, välja alternativa lösningar i stället för att bottenmåla och det är viktigt att du kommer ihåg att lämna farligt avfall till en godkänd avfallsmottagare.

Extra viktigt är detta för dig som har båt på östra Mälaren som är ett vattenskyddsområde och där olika utsläpp och föroreningar kan påverka kvaliteten på vårt dricksvatten.

Läs mer om vad du ska tänka på för att bli en så miljösmart båtägare som möjligt på Stockholms vatten och avfall:s webbplats.

Är du nöjd med informationen på sidan?