Uppdaterad 26 januari 2024
Skriv ut

Mobil insamling av farligt avfall och småelektronik

Fyra gånger per år kan du som privatperson kostnadsfritt lämna ditt farliga avfall och din småelektronik (max 25 l) till en särskild insamlingsbil från Stena Recycling, den åker runt i kommunen till tre olika uppställningsplatser. Insamlingsbilen tar inte emot vitvaror.

Uppställningsplatser

  • 09:30-11:30 - Norrgrindsvägen 2 i Bro, vid återvinningsstationen
  • 12:00-14:00 - Kungsängens centrum, Torget 4
  • 14:15-16:15 - Tibble torg, vid återvinningsstationen

Insamling sker följande lördagar 2024

  • 2 mars
  • 11 maj
  • 3 augusti
  • 9 november

Kontaktcenter VA & avfall

Är du nöjd med informationen på sidan?