Uppdaterad 29 november 2023
Skriv ut

Friggebod

Ska du bygga en friggebod? Här hittar du information om vad du behöver tänka på.

Ingen innehållsförteckning finns

En friggebod är ett fristående hus på max 15 kvm som inte får byggas ihop med ett annat hus. Du behöver varken söka bygglov eller göra en anmälan för att sätta upp en friggebod, förutsatt att följande krav uppfylls:

 • det ska finnas ett en- eller tvåbostadshus på tomten.

 • friggeboden ska vara fristående och högst 15 kvm.

 • taknockshöjden (takets högsta punkt) får vara högst 3,0 meter.

 • friggeboden ska placeras i omedelbar närhet till huvudbyggnaden.

 • den ska placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen om inte grannar medger närmre avstånd.

 • den får ej placeras närmare än 4,5 meter till gräns mot allmän plats, gata eller väg.

 • detaljplan eller områdesbestämmelser tillåter uppförande av friggebodar utan bygglov.

Att tänka på om friggebodar

 • friggeboden är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus

 • friggeboden kan till exempal användas som förråd, växthus, gäststuga eller bastu

 • vid placering närmare gränsen än 4,5 meter krävs ett skriftligt medgivande från berörda grannar

 • vad gäller form, färg och material ska friggeboden ha ett "lämpligt utseende”

 • om din tomt ligger nära vatten krävs normalt en strandskyddsdispens

Är du nöjd med informationen på sidan?