Uppdaterad 27 september 2022
Skriv ut

Hjälpmedel

För dig som behöver hjälpmedel för att få vardagen att fungera så bra som möjligt finns hjälp att få. Dina hjälpmedel ska passa dig och dina behov.

Vilken typ av hjälpmedel kan jag få?

Det finns olika typer av hjälpmedel att få, exempelvis rullator, toalettstolsförhöjare, rullstol eller duschstol.

Hur gör jag för att få hjälpmedel?

För att få hjälpmedel behöver en sjuksköterska, en arbetsterapeut eller en fysioterapeut – även kallat förskrivare – göra en bedömning av vilka hjälpmedel som kan vara aktuella för just dig.

Kontakta din vårdcentral eller mottagning inom vården där du redan är patient för att få hjälpmedel.

Om du bor i serviceboende eller på ett vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg kan din sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast hjälpa dig med förskrivning av de hjälpmedel du behöver.

Är du nöjd med informationen på sidan?