Uppdaterad 25 augusti 2022
Skriv ut

Härnevi 29:1

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade om planuppdrag 2013. Området ligger ungefär en och en halv kilometer nordöst om Bro centrum och cirka 500 meter söder om trafikplats Kockbacka.
Inriktningen i planuppdraget var att planera för cirka 40-80 bostäder. Under arbetet med att ta fram ett förslag har antalet ökat till cirka 180 bostäder. I området föreslås också en förskola.

Det här händer nu

Karta med detaljplanens läge markerat med blått

Detaljplanens läge på kartan

För tillfället (hösten 2020) vilar arbetet.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Är du nöjd med informationen på sidan?