Uppdaterad 16 februari 2023
Skriv ut

Nyttoparkeringstillstånd

Om ditt företag har verksamhet inom Upplands-Bro kommun och behöver ha tillgång till ett fordon nära den plats där ni utför ett arbete, kan du ansöka om nyttoparkeringstillstånd för ditt fordon.

Ingen innehållsförteckning finns

Tillståndet är tidsbegränsat och utfärdas för 1 år, men det finns även tidsbegränsade tillstånd för 30 dagar. Nyttoparkeringstillstånd medger undantag från lokala trafikföreskrifter om stannande och parkering.

Ansök om nyttoparkeringstillstånd

Du ansöker om nyttoparkeringstillstånd via vår e-tjänst.

Är du nöjd med informationen på sidan?