Uppdaterad 28 maj 2024
Skriv ut

Bro stationsområde

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i september 2023 om planbesked. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas.

Detaljplanens syfte är att pröva hur stationsområdet kan utvecklas med ny bussterminal och bussgata, resecentrum, centrumverksamheter, bostadsbebyggelse, parkeringar samt upprustning av Härnevi fotbollsplan/park. Sätrabäcken och omgivande natur planeras huvudsakligen att bevaras som ett grönområde.

Det finns ingen innehållsförteckning

Bilder

Visionsbild för Bro station.

Det här händer nu

Nästa steg blir att ta fram underlag inför ett kommande samråd. Då blir det möjligt att inkomma med synpunkter på förslaget.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

 • Handlingar

  • Utredningar

   • Handlingar

    • Utredningar

     • Handlingar

      • Utredningar

       • Handlingar

        • Utredningar

         • Handlingar

          • Utredningar

           • Handlingar

            • Handlingar

             Är du nöjd med informationen på sidan?