Uppdaterad 17 november 2023
Skriv ut

Jursta Västra

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i mars 2021 om planbesked. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas.

 

Ingen innehållsförteckning finns

Detaljplanens läge på kartan med gult ifyllt område.

Detaljplanens läge på kartan

Det här händer nu

Nästa steg blir att ta fram underlag inför ett kommande samråd. Då blir det möjligt att inkomma med synpunkter på förslaget.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Är du nöjd med informationen på sidan?