Uppdaterad 26 september 2022
Skriv ut

Finnstaskolan

Finnstaskolan är en F-6 skola i Bro med omkring 330 elever från förskoleklass till årskurs 6. Här jobbar runt 50 personer. Finnstaskolan präglas av en familjär anda, ett välutvecklat trygghetsarbete och styrda rastaktiviteter. Vi arbetar aktivt för att stärka alla elevers språkutveckling, och erbjuder språkspåret för barn med grava språkstörningar.

Så här arbetar vi

Vi jobbar med tydliga lärandemål, framgångskriterier och olika tekniker för att eleverna ska bli så delaktiga som möjligt i sin egen lärprocess. Lärarna samverkar både med årskurskollegor och i arbetslag tillsammans med fritidshemmet.

För oss är det viktigt att eleverna trivs och vistas i miljöer som väcker kreativitet och nyfikenhet. Vårt uppdrag är att ge barnen en meningsfull fritid med trivsel, utveckling och lärande.

Hjälpmedel i lärandet

Vi har ett bibliotek som används av både skola som fritidshem. Läsandet ges stor plats i alla våra verksamheter.

Hos oss får eleverna låna lärplattor som de sedan använder som ett pedagogiskt verktyg. Redan i förskoleklass börjar de skriva på sin lärplatta för att utveckla språket.

Fritids med lärorika aktiviteter

Centralt för vår fritidsverksamhet är att alla elever efter skoldagens slut ska få ägna sig åt aktiviteter som skapar ett mervärde för dem samt berikar deras fritidsvistelse. Fritidsverksamheten ska ge utrymme för fri lek och inspirera till nya tankar och sociala förmågor. När varje läsår börjar planerar pedagogerna ett årshjul med aktiviteter. Skolans slöjd- och idrottslärare är delvis aktiva inom fritidsverksamheten.

Språkspåret för barn med talsvårigheter

För barn med grav språkstörning finns hos oss språkspåret. Som stöd går elverna språkspåret från förskoleklass till årskurs 6. Där får de varje vecka extra stöd av särskilt utbildade pedagoger.

Elevhälsan

Vi har många specialkompetenser inom elevhälsan, exempelvis kurator, speciallärare/specialpedagog, KBT-terapeut, logoped och kompetens inom autismspektra.

Ansök till oss

Vill du att ditt barn ska gå i Finnstaskolan. Gör ditt skolval i vår e-tjänst.

Kontakta oss

Expedition, Angela Ängeslevä

Du som har ett barn på Ekhammarskolan sjukanmäler ditt barn och skickar enklast meddelanden till oss i lärplattformen Vklass. Du kan också ringa oss.

Sjukanmälan och kontakt via Vklass
Logga in i Vklass
Sjukanmälan via telefon

Fritids Gulsippan

Fritids Blåsippan

Fritids Vitsippan

Fritids Backsippan

Öppna fritidsverksamheten

Skolhälsovård, Jenny Eklund, skolsköterska

Hitta till oss

Är du nöjd med informationen på sidan?