Uppdaterad 04 mars 2024
Skriv ut

Finnstaskolan

Finnstaskolan är en F-6 skola i Bro med omkring 400 elever från förskoleklass till årskurs 6. Här jobbar runt 60 personer. Finnstaskolan präglas av en familjär anda, ett välutvecklat trygghetsarbete och styrda rastaktiviteter. Vi arbetar aktivt för att stärka alla elevers språkutveckling, och erbjuder språkspåret för barn med generell språkstörning eller grav expressiv språkstörning.

Foto på Finnstaskolan

Så här arbetar vi

Vi jobbar med tydliga lärandemål, framgångskriterier och olika tekniker för att eleverna ska bli så delaktiga som möjligt i sin egen lärprocess. Lärarna samverkar både med årskurskollegor och i arbetslag tillsammans med fritidshemmet.

För oss är det viktigt att eleverna trivs och vistas i miljöer som väcker kreativitet och nyfikenhet. Vårt uppdrag är att ge barnen en meningsfull fritid med trivsel, utveckling och lärande.

Hjälpmedel i lärandet

Vi har ett bibliotek som används av både skola som fritidshem. Läsandet ges stor plats i alla våra verksamheter.

Hos oss får eleverna låna lärplattor som de sedan använder som ett pedagogiskt verktyg. Redan i förskoleklass börjar de skriva på sin lärplatta för att utveckla språket.

Fritids med lärorika aktiviteter

Centralt för vår fritidsverksamhet är att alla elever efter skoldagens slut ska få ägna sig åt aktiviteter som skapar ett mervärde för dem samt berikar deras fritidsvistelse. Fritidsverksamheten ska ge utrymme för fri lek och inspirera till nya tankar och sociala förmågor. När varje läsår börjar planerar pedagogerna ett årshjul med aktiviteter. Skolans slöjd- och idrottslärare är delvis aktiva inom fritidsverksamheten.

Språkspåret för barn med talsvårigheter

För barn med grav språkstörning finns hos oss språkspåret. Som stöd går elverna språkspåret från förskoleklass till årskurs 6. Där får de varje vecka extra stöd av särskilt utbildade pedagoger.

Elevhälsan

Vi har många specialkompetenser inom elevhälsan, exempelvis kurator, speciallärare/specialpedagog, KBT-terapeut, logoped och kompetens inom autismspektra.

Maten på Finnstaskolan

I Upplands-Bro finns en gemensam matsedel för de kommunala grundskolorna. Matsedeln är säsongsanpassad, miljömässigt hållbar och varierad med inslag från olika delar av världen. På menyn har vi både svensk husmanskost och elevernas “favoriträtter”.

Terminer och lovdagar

Här kan du se läsårstider och gemensamma lovdagar för de kommunala grundskolorna i Upplands-Bro kommun.

Sök eller byt till Finnstaskolan

Vill du att ditt barn ska gå i Finnstaskolan?

Kontakta oss

Biträdande rektor, Monica Larsson

Skoladministratör, Angela Ängeslevä

Kontaktuppgifter till lärare hittar du i Vklass. Du kan också kontakta lärare på skolan via expeditionen.

Vklass

Expedition, Angela Ängeslevä

Du som har ett barn på Ekhammarskolan sjukanmäler ditt barn och skickar enklast meddelanden till oss i lärplattformen Vklass. Du kan också ringa oss.

Sjukanmälan och kontakt via Vklass
Logga in i Vklass
Sjukanmälan via telefon

Fritids Gulsippan

Fritids Blåsippan

Fritids Vitsippan

Fritids Backsippan

Öppna fritidsverksamheten

Skolhälsovård, Jenny Eklund, skolsköterska

Kurator Rozin Barawe

Hitta till oss

Blomstervägen 2, 197 31 Bro

Är du nöjd med informationen på sidan?