Uppdaterad 05 september 2022
Skriv ut

Kommunala bolag

En del av Upplands-Bro kommuns verksamheter bedrivs som bolag. Bolagen leds av politiskt sammansatta styrelser med representanter utsedda av kommunfullmäktige.

Upplands-Bro kommunföretag AB

Upplands-Bro Kommunföretag AB är moderbolag till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus. Bolaget ägs helt av Upplands-Bro kommun.

Upplands-Bro Kommunföretag AB:s huvuduppgift är att:
  • med sina verksamheter bidra till att utveckla Upplands-Bro kommun till en attraktiv boende- och verksamhetsort.
  • styra och följa upp verksamheterna i dotterbolagen med hänsyn till kommunens bolagspolicy, generella ägardirektiv och årliga ägardirektiv.
  • utveckla den operativa organisationens effektivitet genom samverkan mellan de ingående dotterbolagen.
Förtroendevalda i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB

Presidium


Lisa Edwards (C)

Ordförande

Jan Erik Björk (KD)

Vice ordförande

Camilla Janson (S)

2:e vice ordförande

 

Förtroendevalda i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB

Ledamöter

Ersättare

Camilla Janson (S)

Catharina Andersson (S)

Birgitta Nylund (S)

Annika Falk (S)

Helena Austrell (S)

Erik Karlsson (V)

Fredrik Kjos (M)

Mait Johansson (M)

Jan-Erik Björk (KD)

Lars Axelsson (M)

Lisa Edwards (C)

Mattias Peterson Ersoy (C)

Hans Åberg (L)

Anders Eklöf (L)

Katarina Olofsson (SD)

Bo Nersing (SD)

AB Upplands-Brohus

AB Upplands-Brohus är ett allmännyttigt bostadsföretag som hyr ut lägenheter, butiker och lokaler i Kungsängen och Bro. Upplands-Brohus äger och förvaltar 2 135 lägenheter och cirka 25 000 kvadratmeter lokaler.

Bolaget ägs helt av kommunen och är dotterbolag till Upplands-Bro Kommunföretag AB. Upplands-Brohus förvaltar systerföretaget Upplands-Bro Kommunfastigheter AB.

Förtroendevalda i styrelsen för AB Upplands-Bro hus

 

 

Jan-Erik Björk (KD)

Ordförande

Mait Johansson (M)

Vice ordförande

Birgitta Nylund (S)

2:e vice ordförande


Förtroendevalda i styrelsen för AB Upplands-Bro hus

Ledamöter

Ersättare

Birgitta Nylund (S)

Helena Austrell (S)

Kristian Cronsell (S)

Lise-Lotte Norberg (S)

Tommy Svensson (S)

Erik Karlsson (V)

Mait Johansson (M)

Tom Slettengren (M)

Jan-Erik Björk (KD)

Karl-Erik Lindholm (KD)

Christina Brofalk (C)

Lars Brofalk (C)

Gunnar Gredeman (L)

Sören Fridman (L)

Katarina Olofsson (SD)

Bo Nersing (SD)

Upplands-Bro kommunfastigheter AB

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB. Kommunfastigheter äger kommunens verksamhetslokaler, till exempel skolor, förskolor, kontor och övriga lokaler. Bolaget, som är ett dotterbolag till Upplands-Bro Kommunföretag AB, förvaltas av AB Upplands-Brohus.

Förtroendevalda i styrelsen för AB Upplands-Bro husMait Johansson (M)

Ordförande

Ricard Wikman Koljo (C)

Vice ordförande

Helena Austrell (S)

2:e vice ordförande


Förtroendevalda i styrelsen för AB Upplands-Bro hus

Ledamöter

Ersättare

Helena Austrell (S)

Birgitta Nylund (S)

Kristian Cronsell (S)


Lise-Lotte Norberg (S)

Tommy Svensson (S)

Erik Karlsson (V)

Mait Johansson (M)

Stig Engcrantz (M)

Ricard Wikman Koljo (C)

Christina Brofalk (C)

Gunnar Gredeman (L)

Sören Fridman (L)

Jan-Erik Björk (KD)

Kjell Borg (M)

Katarina Olofsson (SD)

Navdeep Singh Bhatia (SD)

Är du nöjd med informationen på sidan?