Uppdaterad 11 juni 2024
Skriv ut

Uterum eller glasa in altan

Ska du bygga ett uterum eller glasa in din altan? Här hittar du information om vad du behöver tänka på.

Om du ska bygga ett tak till din uteplats eller ett inglasat uterum behöver du oftast ansöka om bygglov. Det beror delvis på hur du vill bygga. Ett tak räknas som en tillbyggnad om det görs i anslutning till huset men som en nybyggnad om det görs fristående.

Bygglov behövs oftast om du ska bygga ett uterum till ett hus eftersom det räknas som en tillbyggnad. Att glasa in en altan under ett skärmtak räknas som en fasadändring. Båda dessa förändringar kräver vanligtvis ett bygglov.

Räcker det med en 15 kvm stor altan till ditt hus kan du göra en så kallad attefallstillbyggnad. Då behöver du bara skicka in en anmälan så får du ett startbesked och kan börja bygga.

Det finns också undantag för mindre tillbyggnader till en- och tvåbostadshus och för fastigheter utanför planlagt område.

Det beror också på var din fastighet ligger. Om huset omfattas av en detaljplan finns det planbestämmelser som reglerar vad som får byggas just där, exempelvis vad gäller avstånd till grannar, storlek, material- och färgval.

Du kan söka detaljplanen för ditt område via kommunkartan här nedan. Klicka på länken, välj ”Bo, bygga och miljö” och markera ”Detaljplaner, gällande”.

Är du osäker på om det finns en detaljplan i ditt område, inte kan hitta den eller har frågor kring innehållet i en detaljplan, kontakta kontaktcenter.

Checklista på hadnlingar som behövs

  • En situationsplan upprättad på en nybyggnadskarta (max två år gammal) i skala 1:400. På den ska tillbyggnaden ritas in med huvudmått och mått till två tomtgränser.
  • En planritning, skalenlig i skala 1:100 samt med ritningshuvud. Markera på ritningen vad som är tillbyggnad med mått. På planritningen ska befintlig byggnad vara med och alla rumsfunktioner angivna.
  • Fasadritningar på alla fasader, skalenliga i skala 1:100 samt med ritningshuvud. På fasadritningarna ska befintlig byggnad vara med. Markera vad som är tillbyggnad med mått. Ha med befintliga och nya marklinjer vid fasaden ut till tomtgräns för större tillbyggnader.
  • En sektionsritning, skalenlig i skala 1:100 samt med ritningshuvud. På sektionsritningen vill vi att du redovisar takhöjd, taklutning, färdig golvnivå och eventuell nivåskillnad.
  • Till din ansökan vill vi även att du bifogar fotografier på befintlig fasad.
  • Förslag till kontrollplan

Ytterligare handlingar kan komma att begäras in när en handläggare har tittat på ärendet.

Oavsett storlek på fastighet ska de digitala handlingarna vara i pdf-format och ritningarna vara fackmannamässigt utförda.

Skicka in din ansökan

Använd vår e-tjänst för att göra en ansökan.

Du kan också skicka in din ansökan eller lämna in din den i kommunens kontaktcenter på Furuhällsplan 1 i Kungsängens centrum, eller i kontaktcenter i Brohuset i Bro.

Upplands-Bro kommun, bygg- och miljönämnden, 196 81 Kungsängen

Från det att du har lämnat in alla handlingar och ansökan är komplett har byggnadsnämnden tio veckor på sig att fatta ett beslut.

Behövs kontrollansvarig?

Det beror på hur stort ditt uterum är och hur komplicerad byggnaden är. Kontakta bygglovsenheten via kommunens kontaktcenter för mer information.

Är du nöjd med informationen på sidan?