Uppdaterad 15 februari 2023
Skriv ut

Hygienisk behandling

Du som har en verksamhet som yrkesmässigt erbjuder hygienisk behandling med stickande eller skärande verktyg som kan innebära risk för blodsmitta eller annan smitta måste först göra en anmälan till kommunen för hygienisk behandling och sedan göra ett program för egenkontroll. Här kan du läsa hur du ska gå tillväga.

När behövs ett tillstånd?

Om du i din verksamhet erbjuder behandlingar till allmänheten där det finns risk för blodsmitta eller annan smitta ska du anmäla det till kommunen innan du startar.

Det kan vara behandlingar som använder:

 • skalpeller
 • rakknivar, rakblad, rasp, credoblad och liknande verktyg
 • akupunkturnålar
 • piercingverktyg
 • andra stickande eller skärande verktyg

Exempel på stickande/skärande verksamheter som omfattas av anmälningsplikten; barberare, manikyr, pedikyr, akupunktur, fotvård, piercing eller tatuering.

Samma krav gäller dig som besöker kunder i hemmet eller på arbetsplatser. Om du startar verksamheten utan att ha ett tillstånd kan du få betala böter i form av en miljösanktionsavgift.

Ändring av anmälningsplikten

Sedan den 1 juli 2021 omfattar anmälningsplikten även stickande skärande verksamhet där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta. Det innebär att du är anmälningspliktig oavsett om du avser starta en sådan verksamhet eller om du sedan tidigare bedriver en sådan verksamhet.

Om egenkontroll

Du som driver hygienisk verksamhet är enligt lag skyldig att ha god egenkontroll. Det innebär bland annat att det ska finnas skriftliga rutiner för städning, hygien och kemikalieförvaring.

Detta ska en egenkontroll omfatta

Det ska finnas skriftliga rutiner för att din verksamhet hålls i gott skick. Du ska bland annat ha rutiner för:

 • Hygien och smittskydd i samband med behandlingar och skötsel av utrustning och instrument.
 • Personalens handhygien och arbetskläder.
 • Städning med städinstruktioner för lokalerna.
 • Tvättning av verksamhetens textilier.
 • Information till kunder om eventuella smittrisker och biverkningar.
 • Hantering och uppföljning av klagomål.
 • Underhåll av lokal, inklusive kontroll av ventilation och vattentemperatur.
 • Hantering och förvaring av kemiska produkter, inklusive kosmetiska och hygieniska produkter med förteckning och säkerhetsdatablad för de produkter som används i verksamheten.
 • kontroll och utbyte ut produkter som kan medföra risker för människors hälsa eller miljön.
 • Hantering och förvaring av olika avfall som uppkommer i verksamheten.

Tillsyn av verksamheten

Kommunens miljöinspektörer utövar operativ tillsyn av de yrkesmässiga hygieniska verksamheter som finns inom Upplands-Bro kommun. Vid ett sådant besök tillkommer en tillsynsavgift.

Så gör du en anmälan

 • 1

  Samla information

 • 2

  Skicka in din anmälan

 • 3

  Handläggning pågår

 • 4

  När din anmälan är registrerad

1

Samla information

Du behöver känna till lagar, regler och andra krav som ställs på dig. Som verksamhetsägare ska du känna till vilka lagar och regler som gäller. En bra start är att först läsa informationen på Socialstyrelsens webbplats.

2

Skicka in din anmälan

Gör anmälan minst sex veckor innan du startar verksamheten och var noga med följande:

 • Fyll i alla administrativa uppgifter.
 • Beskriv verksamheten eller förändringen tydligt.
 • Bifoga en skalenlig ritning.
 • Se till att den som skriver under är behörig, exempelvis firmatecknare eller VD.
 • Skriv vem som är kontaktperson.
 • Betala anmälningsavgiften.

Bygg- och miljönämnden går igenom din anmälan och kontaktar dig om något behöver kompletteras. När anmälan är komplett startar handläggningen.

3

Handläggning pågår

Din lokal och dess verksamhet kommer att bedömas utifrån de krav som lagar och regler ställer på hygienisk verksamhet. Du behöver göra din anmälan senast sex veckor innan verksamheten ska starta, eller en förändring ska införas. Observera: Om din anmälan inte är komplett kan handläggningen ta längre tid.

4

När din anmälan är registrerad

När anmälan kommer in meddelar vi dig att vi mottagit den och en handläggare tilldelas. Vi kan komma ut på plats för en inspektion om vi tycker att det behövs och kan begära in lite olika underlag för bedömningen. Sist skriver vi ett beslut om att bevilja eller avslå anmälan.

 Tillsyn av verksamheten

Kommunens miljöinspektörer utövar operativ tillsyn av de yrkesmässiga hygieniska verksamheter som finns inom Upplands-Bro kommun. Vid ett sådant besök tillkommer en tillsynsavgift.

Är du nöjd med informationen på sidan?