Uppdaterad 29 april 2024
Skriv ut

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Korttidstillsyn är en slags fritidsverksamhet för barn med funktionsvariation.

Sidinnehåll

Vem kan få korttidstillsyn?

Om ditt barn är över 12 år och inte klarar sig själv när du arbetar eller studerar kan barnet beviljas korttidstillsyn. Korttidstillsyn finns före och efter skolans slut samt under lov och studiedagar.

Tillsynen fungerar som fritids men anpassas efter varje barns förutsättningar och behov. Du som vårdnadshavare kan ansöka om korttidstillsyn för ditt barn från och med höstterminen det år då barnet fyller 13 år.

Ansök om korttidstillsyn

Du ansöker om korttidstillsyn i e-tjänsten.

Är du nöjd med informationen på sidan?