Uppdaterad 04 mars 2024
Skriv ut

Klockarängens förskola

Förskolan Klockarängen ligger i centrala Kungsängen med närhet till kommunikationer, naturområden och Mälaren. På Förskolan Klockarängen finns tre åldersnära team. Varje dag delas barnen in i mindre projektgrupper.

Foto på Klockarängens förskola

Förskolans undervisning

Undervisningen utgår ifrån Läroplan18. Vår pedagogik är inspirerad av Reggio Emilias filosofi där vi ser alla barn som kompetenta, att alla barn utvecklas individuellt och i samspel med andra. Lärmiljöerna byggs i ett tillgänglighetsperspektiv med fokus på att skapa en trygg bas för alla barn.

Språk och kunskapsutvecklande undervisning erbjuds alla barn. ”Värden i Världen”, ”Hoppfulla berättelser” och barnens närmiljö ”Mitt Kungsängen” är några av de projekt som pedagogerna arbetar med för att ge varje barn en väl avvägd dag på förskolan fylld av utveckling och lärande.

Behov av extraordinärt stöd

Om ditt barn har en funktionsnedsättning eller av andra skäl är i behov av extraordinärt stöd i förskolan, kan du ansöka om plats i den särskilda grupp som finns på Klockarängens förskola. Gruppen består av cirka tolv barn varav fyra av platserna är avsedda för barn i behov av extraordinärt stöd.

Ansök till oss

Vill du ansöka om förskoleplats på Klockarängens förskola? Gör ditt val i vår e-tjänst.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med Klockarängens förskola? Kontakta oss via vår lärplattform Vklass eller hör av dig direkt till förskolan.

Biträdande rektor Linda Bygde

Administratör Helena Ek

Stranden

Gläntan

Hitta till oss

Kyrkvägen 31, 196 39 Kungsängen

Är du nöjd med informationen på sidan?