Uppdaterad 09 november 2022
Skriv ut

Björknäs gård (Björknäs 1:3 m.fl.)

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i augusti 2020 om förnyat planuppdrag. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas.
Det nya uppdraget föreslår cirka 90 campingplatser samt servicebyggnader och tältplatser. Hänsyn ska tas till naturvärden och strandskydd.

Ingen innehållsförteckning finns

karta över Björknäs

Det här händer nu

Nästa steg blir att ta fram planhandlingar inför ett samråd. Då blir det möjligt att inkomma med synpunkter på förslaget.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Är du nöjd med informationen på sidan?