Uppdaterad 09 november 2022
Skriv ut

Klövberga etapp 3

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2022-05-31 om planuppdrag för detaljplanen Klövberga etapp 3. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas.

Ingen innehållsförteckning finns

Syftet är att utreda möjligheten att skapa nytt verksamhetsområde för lager, logistik, indutstri och sällanköpshandel.

Planområdets läge på kartan markerat med blå cirkel

Planområdets läge på kartan

Det här händer nu

Nästa steg blir att ta fram underlag inför ett kommande samråd. Då blir det möjligt att inkomma med synpunkter på förslaget.

Ta del av handlingar och utredningar här.

Är du nöjd med informationen på sidan?