Uppdaterad 26 april 2023
Skriv ut

Möten och protokoll för näringslivsrådet

Här ligger näringslivsrådets mötesdokument från och med 2018 samlade.

Sammanträden och handlingar under 2023

Datum

Dagording

MinnesanteckningnarOm du vill ta del av handlingar och protokoll från möten tidigare än 2018, kontakta oss via kontaktcenter.

Är du nöjd med informationen på sidan?