Uppdaterad 24 november 2022
Skriv ut

Sotning och brandskyddkontroll

Visste du att tre av tio villabränder kan relateras till eldning i skorsten och eldstad? Samma sak gäller bränder i fritidshus. Därför måste eldstäder och skorstenar sotas och kontrolleras för att få användas och för att minimera risken för sotbränder. Det är Brandkåren Attunda, och deras utförare är Attunda Sot och Vent AB, som ansvarar för sotning och brandskyddskontroll i kommunen.

Om brandskyddskontroll

En brandskyddskontroll har till uppgift att upptäcka fel och brister i en eldstad.

Brandskyddskontroll ska utföras vart 3:e eller vart 6:e år, beroende av hur mycket som eldas och vilken typ av eldstad du har. En värmepanna som eldas varje dag ska kontrolleras vart 3:e år. En öppen spis som eldas vid enstaka tillfällen per år ska kontrolleras vart 6:e år.

Om sotning

Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand.

Det är kommunen som bestämmer hur ofta du ska sota men ibland finns skäl att göra det oftare. Det gäller i synnerhet om du precis köpt din fastighet eller nyligen installerat en eldstad. Om så är fallet: vänd dig till ditt försäkringsbolag för information om vad som gäller för dig och din fastighet.

Beställ brandskyddskontroll och sotning 

Du beställer brandskyddskontroll och sotning via Attunda. Besök deras webbplats för aktuella priser och information om hur du går tillväga.

Är du nöjd med informationen på sidan?