Uppdaterad 04 september 2023
Skriv ut

Frivilliguppdrag

Vill du hjälpa någon som behöver sociala kontakter eller miljöombyte? Då kan du arbeta ideellt med äldre, stötta någon som inte kan ta hand om sin ekonomi själv längre, ta emot ett barn i hemmet eller finnas som en extra vän för någon.

Bli god man eller förvaltare

Är du ordningsam, har lätt för att skapa relationer och är van att sköta privatekonomi? Vill du dessutom hjälpa någon som inte längre kan sköta sin egen ekonomi? Ansök då om att bli god man eller förvaltare.

Anmäl ditt intresse via vår e-tjänst. Du kommer att få göra ett kunskapstest som en del av vår lämplighetsprövning.

Lagen säger att en god man eller förvaltare ska vara "rätt­rådig, erfaren och i övrigt lämplig". Du får inte ha betalningsanmärkningar hos kronofogden, förekomma i polisen belastningsregister eller hos socialtjänsten.

Eftersom du ska redovisa hur du sköter uppdraget behöver du ha ordningssinne och vana att sköta privatekonomi. Det är också viktigt att du kan sätta dig in i andras situation och skapa goda relationer, för att kunna företräda på bästa sätt.

Som god man eller förvaltare får du ett skäligt arvode för ditt uppdrag. Huvudregeln är att den som har en god man eller förvaltare ska betala arvodet.

Arvode och kostnadsersättning beslutas av överförmyndaren en gång per år, efter att redovisningen granskats. Ett normalt arvode är cirka 10 000–15 000 kronor per år. Arvodet är skattepliktigt.

Bli familjehem eller jourhem

Jourhem

Att vara jourhem innebär att ta emot ett barn akut, ibland redan samma dag. Placeringen är oftast under en kortare period, medan socialtjänsten arbetar för att barnet ska kunna flytta hem under trygga förhållanden eller letar efter ett mer långsiktigt familjehem för barnet.

Som jourhem behöver du vara flexibel och kunna hjälpa barnet att hantera den kris som det kan innebära att placeras. Alla jourhem erbjuds utbildning, stöd och handledning.

Familjehem

Att vara familjehem innebär att du har ett uppdrag från Socialtjänsten att ta hand om någon annans barn på heltid. Barn som av någon anledning inte kan bo med sina föräldrar behöver andra vuxna som kan se till att barnet får god omsorg utifrån sina behov.

Att vara familjehem är ett uppdrag som i stor utsträckning utformas efter barnets behov. Det är ett samarbete mellan socialtjänsten, barnets föräldrar och familjens nätverk.

I uppdraget förväntas familjen agera som vanliga föräldrar till det placerade barnet i det dagliga livet. Det innebär bland annat att hålla nära kontakt med skola och barnhälsovård och att se till att barnet har en meningsfull fritid.

Som jourhem och familjehem får du ersättning för ditt uppdrag i form av arvode och omkostnad. Nivån på ersättningen beror på vilken insats uppdraget kräver samt barnets ålder och vårdbehov. Vi utgår ifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendationer.

När du har blivit familjehem eller jourhem kommer du att få gå en utbildning som förberedelse för ditt nya uppdrag. Utbildningen är cirka åtta tillfällen och tre timmar varje gång.

I utbildningen ingår följande områden:

 • familjevården och de placerade barnen
 • ett uppdrag i samverkan med barnet i fokus
 • att stödja barns behov av närhet, anknytning och omsorg
 • att hantera kriser, separationer och förluster
 • livslånga relationer och ursprungsfamiljens betydelse
 • skolgång och hälsa
 • att vägleda och fostra
 • vardagen i familjehemmet

Som familjehem och jourhem får du handledning och deltar i en grupp där du får träffa andra med samma uppdrag. I gruppen har du möjlighet att diskutera olika frågor och reflektera kring de utmaningar som uppdraget kan innebära.

Gruppen leds av en utbildad handledare.

För att bli familjehem eller jourhem behöver du och de som bor hemma hos dig gå igenom en utredning och godkännas som uppdragstagare. Vi intervjuar alla som bor i familjen, pratar med referenspersoner och hämtar ut olika registerutdrag. Intervjuerna handlar dels om att ta reda på om du passar in på det vi söker hos våra uppdragstagare, dels för att kunna matcha dig eller er familj med rätt barn. Det ger oss också förutsättningar för att kunna ge rätt handledning och stöd när du får ett uppdrag.

Är du intresserad av att bli familjehem eller jourhem? Du gör din intresseanmälan till Familjehem Sverige, eller genom att kontakta barn- och ungdomsenheten via kontaktcenter.

Kontaktcenter

Bli kontaktfamilj

Att vara kontaktfamilj innebär att du regelbundet tar emot ett barn i ditt hem. Hur ofta och hur länge barnet bor hos dig beror på barnets behov, men det handlar i regel om några dagar och nätter i månaden.

Uppdraget handlar om att ge barnet stöd utifrån dess behov. Det kan exempelvis handla om att ge barnet ett nytt nätverk eller rutiner alternativt bryta en negativ utveckling hos barnet. I uppdraget kan det ingå att ge barnet stöd med till exempel läxläsning och fritidssysselsättningar.

Det är viktigt att du lyssnar till barnets synpunkter och önskemål. Du behöver dessutom ha kontakt med socialtjänsten och med barnets föräldrar.

Är du intresserad av att bli kontaktfamilj? Du gör din intresseanmälan till Familjehem Sverige, eller genom att kontakta barn- och ungdomsenheten via kontaktcenter.

Kontaktcenter

Bli kontaktperson

En kontaktperson kallas den person som stöttar en annan person som har någon form av funktionsvariation eller en familj i behov av stöd. Kontaktpersonen kan liknas med en hjälpande vän som tillsammans med klienten gör vardagen lite lättare och mer trivsam.

Kontaktpersonen ger förutsättningar för ett mer socialt aktivt liv och isolering. Det kan handla om att följa med på bio, gå och träna eller ta en fika. Saker som de flesta personer vill göra, men kanske inte har någon att göra det tillsammans med. Bli en kontaktperson du också!

Är du intresserad av att bli kontaktperson? Du gör din intresseanmälan till FamiljehemSverige, eller genom att kontakta Barn- och ungdomsenheten via kontaktcenter. Vill du bli kontaktperson till en person med funktionsvariation? Kontakta kontaktcenter.

Kontaktcenter

Arbeta ideellt med äldre

Vill du glädja våra äldre och samtidigt utvecklas som person? Bli volontär! Vi har verksamhet på flera äldreboenden, servicehus, träffpunkter, biblioteken och besöksverksamhet i hemmiljö. Vi samarbetar med andra kommunala verksamheter, frivilligorganisationer och ideella föreningar för att stärka det frivilligarbete som görs i kommunen.

Exempel på hur du som volontär kan förgylla en äldre persons vardag:

 • Besöka någon hemma
 • Vara promenad- eller fikasällskap
 • Läsa högt för en grupp
 • Lära ut det svenska språket via Språkcafé
 • Skapargrupp på kommunens äldreboenden.

Vill du bli volontär? Skicka in din intresseanmälan redan idag! Du anmäler dig genom vår e-tjänst.

Bli demensvän

Demensens vänner är ett initiativ som arbetar för att sprida kunskap om sjukdomen och på så sätt öka förståelsen för personer med demens och stötta anhöriga.

Du kan bli demensvän genom att gå en 90 minuter lång utbildning som vi på Upplands-Bro kommun anordnar. Under utbildningen lär du dig mer om:

 • sjukdomen
 • bemötande
 • tidiga tecken
 • vilken som finna att få i Upplands-Bro kommun

Du anmäler dig genom vår e-tjänst.

Är du nöjd med informationen på sidan?