Uppdaterad 30 maj 2024
Skriv ut

Författningssamling och övergripande styrdokument

På den här sidan hittar du många av de styrdokument som reglerar hur Upplands-Bro kommun ska styras och vilka beslut som får fattas i kommunen. I författningssamlingen finns övergripande föreskrifter och styrdokument, som taxor och interna bestämmelser om de kommunala organens organisation och verksamhetsformer. Du hittar även övergripande styrdokument och andra styrdokument av allmänt intresse samlade per verksamhetsområde.

Författningssamlingen

Här kan du läsa alla handlingar som ingår i författningssamlingen. I registret får du en överblick över innehållet i författningssamlingen.

Delegation från styrelse och nämnder

Här hittar du gällande delegationsordningar för kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Övergripande styrdokument

Här hittar du styrdokument av övergripande karaktär, som gäller för samtliga nämnder i kommunen och i vissa fall även för de kommunala bolagen.

Styrdokument inom utbildning och arbetsliv

Här hittar du styrdokument som omfattar förskola, grundskola, gymnasieutbildning och arbetsliv.

Styrdokument inom samhällsbyggnad

Här hittar du styrdokument som omfattar områdena bygga, bo, miljö, gata och trafik, VA och avfall.

Styrdokument inom socialtjänst och äldreomsorg

Här hittar du styrdokument som omfattar socialtjänst, stöd och familj, LSS och äldreomsorg.

Styrdokument inom kultur och fritid

Här hittar du styrdokument som omfattar bibliotek, kulturskola, fritid och området uppleva och göra.

Är du nöjd med informationen på sidan?