Uppdaterad 08 mars 2024
Skriv ut

Viktiga länkar för din säkerhet

Här hittar du viktig information som kan vara bra för dig att känna till både före och under en kris.

Ingen innehållsförteckning finns

Räddningstjänstens uppgift är att förebygga olyckor och begränsa skador när de inträffar. Den kommunala räddningstjänsten ansvarar bland annat för brandbekämpning och trafikolyckor.

Krisinformation.se förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga för hur olika kriser ska hanteras – före, under och efter en kris.

Myndigheten för samhällsberedskap (MSB) ger råd till dig som privatperson och ger tips på hur du kan förebygga olyckor och skador i hem- och fritidsmiljö samt hur du bör agera när olyckan eller krisen är framme.

1177 informerar om hälsa och förebyggande vård samt om hur vården fungerar i Sverige. Här finns information, kunskap, råd och inspiration utifrån olika ämnen.

SMHI ger information om aktuellt väder, utfärdade vädervarningar, risk för vattenbrist, risker med eldning i samband med torrt väder.

Civilförsvarsförbundet informerar om hur du kan förbereda dig hemma samt hur de bidrar i samhällets krisberedskap.

Är du nöjd med informationen på sidan?