Uppdaterad 30 januari 2023
Skriv ut

Problem i lägenheten

Om du har problem med din lägenhet ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Tänk på att utförligt beskriva vad problemet gäller och hur ofta du upplever problemet. Skicka ditt klagomål skriftligt som brev eller via e-post.

Ingen innehållsförteckning finns

Om problemet kvarstår

Om felen inte åtgärdas kan du kontakta kommunen.

Upplands-Bro kommun gör då en bedömning om klagomålet är befogat, det vill säga om det finns risk för människors hälsa eller miljön. Om klagomålet bedöms vara befogat tas en timavgift ut av hyresvärden/bostadsrättsföreningen för nedlagd tid i ärendet.

Kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

Är du nöjd med informationen på sidan?