Uppdaterad 08 april 2024
Skriv ut

Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden ansvarar för drift och underhåll av byggnader och yttre anläggningar. Nämnden ansvarar även för lokalförsörjning för kommunens välfärdstjänster. Nämnden ska särskilt se till att verksamheten följer de miljöstrategiska styrdokument som kommunfullmäktige antagit, i syfte att ge kommuninvånarna en god livsmiljö nu och i framtiden.

Vad fastighetsnämnden ska arbeta med styrs i ett reglemente som kommunfullmäktige beslutat om. Utifrån reglementet beslutar nämnden om en delegationsordning som anger vad nämndens respektive ordförande,kontorschefen och andra anställda har rätt att besluta om.

Möten, handlingar och protokoll

Fastighetsnämnden har regelbundna möten, och handlingar och protokoll finns att läsa för alla. Ta del av dem här.

Ledamöter

Fastighetsnämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2023-2026 enligt fördelningen nedan.

Partifördelning ledamöter

Parti

Ordinarie ledamot

Ersättare

Socialdemokraterna

3

3

Moderaterna

2

2

Sverigedemokraterna

2

2

Vänsterpartiet

1

1

Kristdemokraterna

1

1

Centerpartiet

1

1

Liberalerna

1

1

Fastighetsnämndens presidium

Titel

Namn/parti

Ordförande

Jan-Erik Björk (KD)

1:e vice ordförande

Mait Johansson (M)

2:e vice ordförande

Birgitta Nylund (S)

Kontakta en politiker i fastighetsnämnden

Vill du komma i kontakt med en politiker i fastighetsnämnden? Här hittar du kontaktuppgifter till både ordinarie ledamöter och ersättare inom de olika partierna.

Kontaktuppgifter Socialdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Birgitta Nylund

Helena Austrell

Tommy Svensson

Lise-Lotte Norberg

Camilla Janson

Harry Holmström


Kontaktuppgifter Moderaterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Mait Johansson

Anthony Haddad

Stig Engcrantz

Erling Weibust


Kontaktuppgifter Sverigedemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Katarina Olofsson

Navdeep Singh Bahtia

Bo Nersing

Jan Hellman


Kontaktuppgifter Kristdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Jan-Erik Björk

Jan Stefanson


Kontaktuppgifter Centerpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Mattias Peterson Ersoy

Christina Brofalk


Kontaktuppgifter Liberalerna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Hans Åberg

Martin Normark


Kontaktuppgifter Vänsterpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Erik Karlsson

Khalouta Simba

Nämndplan för fastighetsnämnden

Är du nöjd med informationen på sidan?