Uppdaterad 30 september 2022
Skriv ut

Stöd till anhörig

Vi erbjuder olika stödinsatser för dig som vårdar eller stödjer någon i familjen,
släkten eller en vän. Ofta är även du som anhörig i behov av stöd och återhämtning för att orka finnas där för din anhörig. Hur stödet kan se ut varierar beroende på situation och behov.

Vem är anhörig

Anhörig är du som är partner, make/maka, förälder, barn, syskon, barnbarn, sammanboende,
vän eller granne som hjälper din närstående.

Socialtjänstlagen säger att personer som vårdar en en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder ska själv få stöd.

 • Anhöriga till personer med fysisk funktionsnedsättning
 • Anhöriga till personer med psykisk funktionsnedsättning
 • Anhöriga till personer med utvecklingsstörning eller annan intellektuell funktionsnedsättning
 • Anhöriga till personer med långvarig psykisk sjukdom
 • Anhöriga till personer med långvarig eller kronisk fysisk sjukdom
 • Anhöriga till personer med missbruks- och beroendeproblematik
 • Föräldrar till barn under 18 år med någon av ovanstående sjukdom eller funktionsnedsättning
 • Föräldrar till vuxna barn med någon av ovanstående sjukdom eller funktionsnedsättning
 • Vuxna barn till person med någon av ovanstående sjukdom eller funktionsnedsättning

Stöd av anhörigkonsulenten

I Upplands-Bro kommun finns en anhörigkonsulent som stöttar dig som i din tur stöttar en anhörig. Vänd dig till anhörigkonsulenten om du känner dig osäker på vem du ska kontakta, eller hur du ska gå till väga i frågor som rör anhörigstöd. Det krävs inget formellt biståndsbeslut för att få stöd av anhörigkonsulenten och anhörigkonsulenten har tystnadsplikt.

Anhörigkonsulenten stöttar dig som anhörig genom att erbjuda:

 • Personliga samtal
 • Samtalsgrupper
 • Föreläsningar
 • Anhörigträffar
 • Rådgivning och vägledning

Du anmäler att du önskar anhörigstöd genom att kontakta anhörigkonsulenten via kontaktcenter.

Avlösning

För dig som vårdar en anhörig kan avlösning vara en aktuell insats. Du som vårdar en anhörig i hemmet kan ansöka om avgiftsfri anhörigavlastning. Detta förutsätter att du bor tillsammans med den du vårdar.

Kontakta anhörigstöd och ansök om avlösning genom kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

Må bra-check

Du som bor tillsammans med någon som:

 • är långtidssjuk
 • har en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning
 • behöver omvårdnad på grund av hög ålder
 • eller har ett beroende av något slag

kan ansöka om kommunens Må bra-check.

Syftet med Må bra-checken är att minska den fysiska och psykiska belastningen för dig som anhörig. Pengarna är avsedda att användas till rekreation av något slag.

Hur du ansöker

Du kan ansöka i vår e-tjänst eller via blankett. Du behöver bifoga ett intyg som styrker din närståendes tillstånd.

Ansökan beviljas som bistånd enligt 4 kap. 2 § efter ett beslut som äldre- och omsorgsnämnden tog under våren 2022. Beviljas du checken hamnar du i socialtjänstregistret.

Sista ansökningsdag är 15 november och ansökan kan göras en gång per år. Utbetalning sker under december månad.

 • Sammanboende med personen får stöd eller vård
 • Folkbokförd i Upplands-Bro kommun
 • Den sökande är 18 år

Frågor

Om du är osäker på om just du har rätt till Må bra-check, vad det innebär att checken beviljas enligt 4 kap. 2 § Socialtjänstlagen eller att du hamnar i socialtjänstregistret kan du kontakta kommunens anhörigkonsulent.

Kontakta anhörigkonsulenten via kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

Föreningar och organisationer som kan erbjuda stöd

Det finns flera föreningar som erbjuder stöd till dig som är anhörig till någon som är sjuk, funktionsnedsatt eller helt enkelt mår dåligt. Här har vi samlat olika typer av anhörigföreningar som kan vara intressanta för just dig.

Är du nöjd med informationen på sidan?