Uppdaterad 03 maj 2024
Skriv ut

Frölunda naturreservat

Frölunda naturreservat med sin fina badplats är ett utmärkt utflyktsmål på cykelavstånd från Kungsängen. Naturreservatet bildades för att bevara ett uppskattat friluftsområde med karaktäristisk natur åt dig som besökare.

Bad, fiske och svampplockning

För dig som vill bada, fiska och plocka svamp eller bär är Frölunda naturreservat en härlig plats. Här finns det klipp- och sandstränder, barr- och lövskogar samt växter och djur som trivs i de här miljöerna.

I Frölunda naturreservat är det förbjudet att:

övernatta i husvagn eller husbil

elda annat än på anvisad plats

rida annat än på anvisad ridstig

störa djurlivet, t.ex. genom att klättra i träd, ljud, t.ex. från musikanläggning, modellflygplan eller dylikt

förstöra eller skada berg, jord, eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande

bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller liggande, träd och buskar, eller att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp växter

medföra okopplad hund mellan den 1 mars och den 20 augusti

utan kommunens tillstånd sätta upp tavlor, plakat, affischer eller skyltar

utan kommunens tillstånd anordna lägerverksamhet, tävlingar, träningar eller dylikt för fler än 100 deltagare

Vindskydd

För övernattning under bar himmel finns ett vindskydd i Frölunda naturreservat. Det får användas av vem som helst för övernattning ute i det fria.

Vindskydd i skogen

Vindskyddet Jaktkojan i Frölunda naturreservat.

Flygbilder, karta och Länsstyrelsens information

Ridstigar

Om du tycker om att rida i naturen går det flera ridstigar genom området. Ridstigarna är gulprickade på kartan över Upplands-Broleden.

Tillgänglighetsanpassat grillhus 

Sitter du i rullstol och längtar ut i naturen? I Frölunda naturreservat finns ett grillhus, sittgrupp och toalett som är anpassade för rörelsehindrade. Nere vid stranden finns en separat parkeringsplats.

Hackspettar och morkullor

Är du fågelintresserad har du chans att se hackspettar, skogsmesar, trastar och morkulla i Frölunda naturreservat.

Upplands-Broleden

Den 29 kilometer långa Upplands-Broleden går genom Frölunda naturreservat. Det finns därför en tillgänglighetsanpassad toalett, grillplats samt vindskydd. Du hittar också fina, väl markerade ridvägar.

Läs mer om Upplands-Broleden.

Du kan ladda ner vår karta över naturreservaten och en broschyr över Upplands-Broleden som pdf. Pappersversioner av kartorna finns också på kommunhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro.

Utanför naturreservaten får du elda om du är försiktig så att elden inte riskerar att sprida sig och skada mark, djur och växter. Innan du ger dig ut i naturen, kontrollera alltid hur brandrisken ser ut dit du ska.

Information om eldningsförbud hittar du under Viktiga meddelanden.

Tack vare allemansrätten har vi alla möjlighet att vistas i skog och mark. Tänk på att det är särskilda regler som gäller i naturreservat.

Hitta till naturreservatet

Parkering till naturreservatet samt Frölunda badplats finns på Lennartsnäs Kummelvik 1, 196 93 Kungsängen.

Är du nöjd med informationen på sidan?