Uppdaterad 03 november 2022
Skriv ut

Fördjupad översiktsplan för Bro

Den fördjupade översiktplanen för Bro, FÖP Bro 2040 visar kommunens avsikt för framtida bebyggelseutveckling i Bro, och konkretiserar strategier och inriktningar för den framtida utvecklingen för att säkerställa en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling.

FÖP Bro 2040, antogs av kommunfullmäktige 16 februari 2022 med vissa mindre justeringar.

I arbetet med FÖP Bro 2040 har tätortsavgränsningen reviderats något jämfört med i den kommunövergripande översiktsplanen, ÖP 2010. FÖP Bro 2040 ersätter kapitel 10 i ÖP 2010.

Utveckling av Bro

Såhär vill vi utveckla Bro:

  • Centrala Bro ska utvecklas till en modern småstad
  • Bro torg ska vara en trygg och levande mötesplats
  • Broborna ska få närmare till Mälaren
  • Bro station ska bli en knutpunkt och mötesplats som binder ihop norra och södra Bro med varandra
  • Naturen och kulturen ska få ta plats i Bro

Handlingar, dokument, utredningar och underlag

Ta del av utredningar och underlag som tagits fram under arbetet med FÖP Bro 2040.

Är du nöjd med informationen på sidan?