Pågående trafikstörningar

Mycket är på gång i Upplands-Bro, och ibland kan det leda till störningar. Här kan du hålla dig uppdaterad om pågående och kommande arbeten i kommunen och de driftstörningar som kan uppstå. • Sprängningsarbete pågår i Viby (Brunna)


  Sprängningsarbeten har påbörjats för att förbereda för ledningar som ska dras fram i det nya området Viby. Störande buller kan förekomma men entreprenören arbetar för att minimera detta. Arbetet planeras vara slufört under juni månad.Arbetet påverkar trafiken på vissa sträckor på Energi- och Kraftvägen, där trafiken leds om.


  Läs mer


 • Granhammarsvägens gång- och cykelbana avstängd


  Gångbanan längs Granhammarsvägen, från Marknadsstigen till Musikvägen, kommer att vara avstängd under en tid. Gående och cyklister hänvisas till alternativa vägar som skyltas med orange hänvisning.Avstängningen beror på förberedande vägarbeten inför byggandet av det nya området Viby.
  Läs mer


 • Del av Energivägen stängs av för trafik


  Under våren påbörjas arbetet med att bygga det nya området Viby i Brunna. I samband med att de nya gatorna ska förberedas för bostäder kommer vägsträckor att behöva spärras av i olika perioder. Från den 29 april stängs en liten del av Energivägen av och trafik leds om.Arbetet på platsen innebär bland annat asfaltsfräsning och ska förbereda inför kommande arbeten med vatten och avlopp. Trafiken till bensinstation och verksamheter som nås via den avstängda vägsträckan leds om.I Viby planeras för cirka 850 bostäder och torg med bland annat matbutik, café, restaurang och närservice.
  Läs mer


 • Belysning på Ginnlögs väg stängs av på grund av arbete


  I samband med arbetet med gång- och cykelvägen längs med Ginnlögs väg i Bro (mellan Rösaringvägen och Stenkaksvägen) måste belysningen stängas av. Belysningen kommer att vara släckt från och med 1 april till i slutet av juni.
  Läs mer


 • Vi bygger ny gång- och cykelväg


  En ny gång- och cykelväg ska byggas längs med Ginnlögs väg mellan Jurstarondellen och idrottsplatsen i Bro. Den kommer att leda ökad trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister som tar sig till Bro IP och Bro station.
  Läs mer


 • E.ON gräver för fjärrvärme i Bro


  E.ON genomför grävarbeten för fjärrvärme i gamla Bro. Gator som berörs är Byggmästarvägen, Bagarvägen, Tunavägen, Stationsvägen samt infartsparkeringen i Bro, vid Stationsvägen. Arbetet väntas pågå till och med mars 2024.
  Läs mer

Är du nöjd med informationen på sidan?