Pågående trafikstörningar

Mycket är på gång i Upplands-Bro, och ibland kan det leda till störningar. Här kan du hålla dig uppdaterad om pågående och kommande arbeten i kommunen och de driftstörningar som kan uppstå. • In- och utfart till infartsparkeringen i Bro flyttas


  In- och utfarten från Ginnlögs väg till infarsparkeringen i Bro flyttas, Arbetet påbörjas under vecka 4.
  Läs mer


 • Vi bygger ny gång- och cykelväg


  En ny gång- och cykelväg ska byggas längs med Ginnlögs väg mellan Jurstarondellen och idrottsplatsen i Bro. Den kommer att leda ökad trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister som tar sig till Bro IP och Bro station.
  Läs mer


 • E.ON gräver för fjärrvärme i Bro


  E.ON genomför grävarbeten för fjärrvärme i gamla Bro. Gator som berörs är Byggmästarvägen, Bagarvägen, Tunavägen, Stationsvägen samt infartsparkeringen i Bro, vid Stationsvägen. Arbetet väntas pågå till och med mars 2024.
  Läs mer

Är du nöjd med informationen på sidan?