Uppdaterad 15 februari 2023
Skriv ut

Receptfria läkemedel

Den 1 november trädde lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel i kraft. Här kan du läsa om hur du ansöker om butiksförsäljning av vissa receptfria läkemedel och vilka regler som gäller.

Den nya lagen om vissa receptfria läkemedel är skriven för att göra det möjligt för vanliga matbutiker att sälja vissa receptfria läkemedel under förutsättning att de har anmält sin livsmedelsverksamhet till kommunen. Syftet med lagen är att göra det enklare för konsumenterna att köpa receptfria läkemedel 

Så anmäler du dig för att få sälja vissa receptfria läkemedel

Anmälan skall göras innan verksamheten påbörjas. Tillsammans med anmälan ska också ett egenkontrollprogram bifogas. Uppgifterna i anmälan kommer att lämnas vidare till Läkemedelsverket.

Om egenkontrollprogram

Innan du börjar sälja läkemedel måste du upprätta ett program för egenkontroll. I programmet ska det finnas skriftliga rutiner som beskriver hur du och din personal hanterar läkemedel så att alla regler följs. Egenkontrollprogrammet ska alltid vara uppdaterat och vid kontroll kunna visas för kommunen och Läkemedelsverket.

Avgift

Enligt lagen ska kommunen kontrollera handeln och har rätt att ta ut avgift för sitt arbete. När du ansöker om tillstånd tar vi ut en avgift som motsvarar tiden vi lägger ner på ditt ärende. Idag ligger timtaxan på 1160 kr/timme. Om anmälan avser både folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel är avgiften reducerad.

Ansvarsfrågor

Här kan du läsa mer om vem som är ansvrig för olika delar av försäljning av receptfria läkemedel.

Du måste själv kontrollera att din leverantör har ett giltigt partihandelstillstånd för läkemedel och att leveranserna sker på ett säkert sätt. För att garantera att leveransen kan spåras måste du som försäljare dokumentera alla inköp av läkemedel.

Du måste ha en väl synlig skylt i anslutning till försäljningshyllan som anger att det finns receptfria läkemedel. De läkemedel som inte förvaras inlåsta måste hållas under direkt uppsyn av personal. Receptfria läkemedel måste förvaras åtskilda från andra produkter.

Vid all försäljning av receptfria läkemedel måste kunden fyllt 18 år. Din butik måste därför ha rutiner för ålderskontroll samt en väl synlig skylt om åldersgränsen. Även vid nätförsäljning krävs en tydlig information om åldersgränsen. Du får heller inte sälja läkemedel om du misstänker langning, det vill säga att det du säljer kommer att överlämnas till någon som är under 18 år gammal.

Du är skyldig att ta emot reklamationer av läkemedel som finns i ditt sortiment, även om du inte har sålt den aktuella förpackningen.

Du som säljare måste räkna med den tid det uppskattningsvis tar att förbruka ett läkemedelspaket. Du kan alltså inte sälja förpackningar med kort bäst före-datum utan måste returnera dessa till leverantören. Läkemedelsverket rekommenderar att en minsta förbrukningstid bör vara tre månader, men gärna sex månader, för att garantera säkerhet och kvalitet.

Personal i livsmedelsbutiker bör inte ge råd eller rekommendationer om receptfria läkemedel, utan bör i så fall hänvisa till farmaceutisk rådgivning, till exempel ett apotek.

Är du nöjd med informationen på sidan?