Uppdaterad 11 juni 2024
Skriv ut

Söka eller byta grundskola

Här hittar du information om hur du ansöker om plats i grundskolan och hur du ansöker om byte av skola.

Söka grundskola som nyinflyttad från annan kommun

Planerar du att flytta till Upplands-Bro kommun i samband med att ditt barn ska börja förskoleklass eller någon gång under läsåret ansöker du om det i "Mitt skolval". Där laddar du även upp ditt bostadskontrakt så att vi kan handlägga ditt barn.

Byte av grundskola inom kommunen

Vill du ansöka om att byta grundskola inom kommunen, antingen från en kommunal skola till en annan kommunal skola eller från en fristående skola till en kommunal skola gör du det i någon av våra fyra perioder.

  • Ansökan om byte till terminsstart hösttermin görs mellan 1 maj och 30 maj
  • Ansökan om byte till efter höstlovet görs mellan 1 september och 30 september
  • Ansökan om byte till terminsstart vårtermin görs mellan 1 november och 30 november
  • Ansökan om byte till efter påskolvet görs 1 mars till 26 mars.

Har ditt barn redan en fritidshemsplats på sin nuvarande skola och behöver en efter skolbytet? Då meddelar du det i ansökan.

Vill du byta till en fristående skola görs den ansökan direkt till den fristående skolan.

Skolval till förskoleklass

Skolval till förskoleklass genomförs i februari varje år.

Ansök om plats på fritidshem

När du söker plats i skolan kan du samtidigt också söka plats åt ditt barn på skolans fritidshem. Om du söker plats i en fristående skola tar du kontakt med aktuell skola för fritidshemsplacering.

Överklaga skolplacering

Beslut om skolplacering kan du inte överklaga i sak. Det betyder att du inte kan överklaga själva placeringen, utan enbart handläggningen av beslutet. Anser du att handläggningen inte har gått rätt till kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Rätten prövar då lagligheten av beslutet.

I ditt överklagande, som ska vara skriftligt, ska du ange vilket beslut det gäller, varför du anser att beslutet ska ändras och till vad. Det ska innehålla namn, personnummer, adress och telefonnummer samt det beslut om placering som du fått. Underteckna din skrivelse och bifoga beskedet om skolplacering.

Ditt överklagande ska ha kommit fram till utbildningsnämnden i Upplands-Bro kommun inom tre veckor från den dag du fick beslutet om skolplacering.

Du skickar ditt överklagande till utbildningsnämnden.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden, Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen

Är du nöjd med informationen på sidan?