Uppdaterad 09 november 2022
Skriv ut

Finnsta 2:25

Kommunstyrelsen beslutade genom delegationsbeslut om planuppdrag 2016 avseende ändring av detaljplan. Ändringen ska pröva möjligheten att tillskapa nya lägenheter i Lejondals gruppbostad.

Ingen innehållsförteckning finns

Karta över planområdets läge på kartan

Planområdets läge på kartan

Det här händer nu

Nästa steg blir att ta fram underlag inför ett kommande samråd. Då blir det möjligt att inkomma med synpunkter på förslaget.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Är du nöjd med informationen på sidan?