Uppdaterad 06 mars 2024
Skriv ut

Fritidshem och öppen fritids­verksamhet

Alla elever har rätt till plats på fritidshem (ofta kallat fritids) från 1 augusti innan de börjar i förskoleklass och fram till höstterminens start det år när de fyller tio.

Fritidshemmet ska stimulera ditt barns utveckling, ge en social gemenskap och aktiv fritid efter skoldagens slut. Fritidshemmet följer läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund och uppdrag, samt övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Fritidshemmet har också en egen del: del 4 med syfte och centralt innehåll.

Verksamheten anpassas efter elevernas intressen och olika förutsättningar.

Ansök om plats på fritidshem

Det finns ingen kö till våra fritidshem, men du ansöker om plats när du fått besked om vilken skola ditt barn ska börja i förskoleklass.

I ansökan ska du fylla i från vilket datum ditt barn har behov av plats. Ditt barn har möjlighet att komma till fritidshemmet två veckor innan förskoleklassens undervisning börjar. Ansökan till fritids gör du via e-tjänsten förskola och skola.

Ditt barns tider på fritidshemmet

Under tiden som du arbetar eller studerar får ditt barn vara på fritidshemmet både före och efter schemalagd skoltid och under skolloven.

Om du är arbetssökande eller föräldraledig får ditt barn vara på fritids högst två timmar per dag efter skoldagens slut. Under grundskolornas lovperioder får barn vars vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldraledigt vara på fritids högst 3 timmar per dag. Det är skolans rektor som i dessa fall bestämmer vilka tider ditt barn får vara på fritidshemmet.

Om du har semester eller annan ledighet får du inte lämna barnet på fritidshemmet. När ditt barn ska vara borta en längre tid behöver du meddela personalen och ändra ditt barns schema. Om ditt barn ska byta skola måste både fritidshemmet som barnet lämnar och den nya skolans fritidshem få veta det.

När fritidshemmet är stängt

De kommunala fritidshemmen får stänga högst två planeringsdagar per läsår. Datum för planeringsdagar ska meddelas till dig som vårdnadshavare vid början av varje läsår. Om du har svårt att själv ordna barnomsorg de dagar ditt barns fritidshem är stängt, kontakta personalen i god tid innan för att få hjälp att titta på en tillfällig lösning.

Under sommaren, under lov, vid vissa större helger och när personalen har planeringsdagar, kan det bli fråga om sammanslagningar av kommunala fritidshem. Skolornas planeringsdagar och information om sammanslagningar under loven hittar du i Vklass.

Säga upp plats på fritidshem

Om du inte säger upp platsen på fritidshemmet så sker det automatiskt och gäller från och med skolstart på hösten det år då ditt barn fyller 10 år. Om du ska flytta eller av andra skäl inte längre behöver plats på fritidshem säger du upp platsen via e-tjänsten. Uppsägningstiden är fyra veckor och räknas från den dag uppsägningen registrerats.

Öppen fritidsverksamhet

Från och med höstterminen det år som ditt barn fyller 10 år och till och med vårterminen det år hen fyller 13 år erbjuder vi frivillig öppen fritidsverksamhet.

Du som vårdnadshavare avgör när och hur ofta ditt barn ska delta i fritidsverksamheten. Den öppna verksamheten är avgiftsfri. Under loven kan dock avgifter förekomma.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Är ditt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och/eller helger? Och du saknar möjlighet att ordna barnomsorgen själv inom familjen eller med hjälp av till exempel vänner och släktingar? I så fall erbjuder Upplands-Bro barnomsorg på obekväm tid för barn som är mellan 1 och 10 år.

Kontakta fritidshemmen

Kontaktuppgifter till fritidsavdelningarna hittar du på varje skolas sida.

Är du nöjd med informationen på sidan?