Uppdaterad 12 oktober 2022
Skriv ut

Arbetsmarknads­insatser - coachning och matchning

Om din socialsekreterare på ekonomiskt bistånd har beslutat att du ska få stöd av en arbetskonsulent för att komma närmare arbetsmarknaden kan du själv välja vilket företag som ska hjälpa dig.

Hur väljer jag?

Det är din socialsekreterare på ekonomiskt bistånd som beslutar om du ska få stöd av en arbetskonsulent på jobbcenter för att komma närmare arbetsmarknaden. Jobbcenter är kommunens arbetsmarknadsenhet. 

Arbetskonsulenten går igenom din situation tillsammans med dig för att ta reda på vilket typ av stöd du behöver. Därefter kan du välja vilket företag som ska ge dig det stödet. Din arbetskonsulent kommer att ge dig information om vilka företag du kan välja mellan. Du lämnar ditt önskemål om företag till din arbetskonsulent.

Hur gör jag om jag vill byta?

Du har möjlighet att byta utförare två gånger per år. Din uppsägningstid vid byte är fem dagar. Prata med arbetskonsulent på jobbcenter om du vill byta utförare.

Kontakta jobbcenter via kontaktcenter

Utförare av arbetsmarknadsinsatser

Du som bor i Upplands-Bro kommun har rätt att själv välja vilken leverantör av arbetsmarknadsinsatser du vill ha bland de utförare som kommunen har avtal med. Här kan du läsa mer om dem.

Misa är ett privat företag som erbjuder arbetsmarknadsinsatser på uppdrag av Upplands-Bro kommun.

Hos Misa får du en arbetskonsulent som arbetar individuellt med dig och hjälper dig att sätta relevanta mål. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och andra funktionsnedsättningar vilket gör att vi på ett bra sätt kan förstå dina behov och önskemål.

På Misa använder vi oss av välbeprövade metoder såsom Supported Employment, IPS och vi är vana att samarbeta med Arbetsförmedlingen, utbildningsanordnare, socialtjänsten och Försäkringskassan. Utöver det har vi ett stort kontaktnät med över 2 000 arbetsgivare i olika branscher.

Hos oss kan du få:

  • studie och yrkesvägledning
  • intressetest
  • hjälp med att sätta dina korta och långsiktiga mål
  • stöd i möten med arbetsgivare
  • stöd i att skriva CV
  • intervjuträning inför arbetsgivarbesök
  • hjälp med att hitta praktik eller att söka jobb
Frida Westberg Atteman, arbetskonsulent

Hur fungerar lagen om valfrihet - LOV?

Upplands-Bro kommun har valt att ha ett valfrihetssystem för arbetsmarknadsinsatser.

I lagen om valfrihetssystem (LOV) står det vad som ska gälla när en myndighet ska erbjuda insatser i ett valfrihetssystem.

Kommunen har godkänt alla företag som du kan välja mellan. För att företaget ska bli godkänt måste vissa krav vara uppfyllda. Det är kommunen som bestämmer vilka krav som måste uppfyllas. Kommunen har det yttersta ansvaret för att kontrollera och följa upp verksamheten. Kommunen har också ansvar för att se till att företaget följer avtalet.

Är du nöjd med informationen på sidan?