Uppdaterad 26 september 2023
Skriv ut

Arbetsmarknads­insatser - coachning och matchning

Om din socialsekreterare på ekonomiskt bistånd har beslutat att du ska få stöd av en arbetskonsulent för att komma närmare arbetsmarknaden kan du själv välja vilket företag som ska hjälpa dig.

Hur väljer jag?

Det är din socialsekreterare på ekonomiskt bistånd som beslutar om du ska få stöd av en arbetskonsulent på jobbcenter för att komma närmare arbetsmarknaden. Jobbcenter är kommunens arbetsmarknadsenhet. 

Arbetskonsulenten går igenom din situation tillsammans med dig för att ta reda på vilket typ av stöd du behöver. Därefter kan du välja vilket företag som ska ge dig det stödet. Din arbetskonsulent kommer att ge dig information om vilka företag du kan välja mellan. Du lämnar ditt önskemål om företag till din arbetskonsulent.

Hur gör jag om jag vill byta?

Du har möjlighet att byta utförare två gånger per år. Din uppsägningstid vid byte är fem dagar. Prata med arbetskonsulent på jobbcenter om du vill byta utförare.

Kontakta jobbcenter via kontaktcenter

Utförare av arbetsmarknadsinsatser

Du som bor i Upplands-Bro kommun har rätt att själv välja vilken leverantör av arbetsmarknadsinsatser du vill ha bland de utförare som kommunen har avtal med. Här kan du läsa mer om dem.

Genom att presentera dig för sina arbetsgivare genom ett stort nätverk, hjälper Akadeva dig som bor i Upplands-Bro kommun att hitta ditt drömjobb.

Akadeva erbjuder:

  • Individuell coaching
  • Vägledning i jobbsök & intervjuteknik
  • Träffa arbetsgivare
  • Träffa studie- och arbetsvägledare
  • Delta i workshops & seminarium
Kontakta oss
Fadi Barsom

Clustera erbjuder kostnadsfritt anpassat stöd utav rutinerade handledare. Vi samarbetar med ett stort nätverk utav Arbetsgivare just för att skapa bästa förutsättningen för dig.

För dig som behöver intensivt och anpassat stöd när du söker jobb eller utbildning erbjuder vi dig en dedikerad handledare som stöttar och rustar dig på vägen till jobb, praktik eller studier. Tillsammans med din handledare sätts både kortsiktiga som långsiktiga mål.

En utav våra styrkor är alla olika språk som våra handledare pratar. Vi har erfarenhet av att arbeta med individens egna förutsättningar och hinder. Vi hjälper dig som behöver få rätt stöttning för att hitta rätt utbildning, arbetsintervju eller vägledning mot ditt nästa arbete.

Kontakter
Clustera Järfälla
Ynglingavägen 1, 177 57 Järfälla
Läs mer på Clusteras hemsida

KKP bemanning är ett privat företag som erbjuder arbetsmarknadsinsatser på uppdrag av Upplands-Bro kommun.

Har du fått en arbetsmarknadsinsats av Upplands-Bro kommun får du stöd av KKP bemanning att komma ut i arbete. Vår ambition är att du ska få de verktyg som du behöver för att komma ut i arbetslivet. Tillsammans med dig tar vi fram en realistisk och genomförbar plan där målet alltid är egen försörjning baserat på dina förutsättningar och önskemål.

  • Vi utgår alltid från dina möjligheter, dina behov och dina intressen för att kunna hjälpa dig att hitta ett jobb som verkligen känns rätt för dig.
  • Vårt mål är att matcha dig mot arbetsgivare som direkt eller genom praktik eller arbetsträning kan leda till en anställning.
  • Våra coacher har lång erfarenhet inom t ex arbetsledning, rekrytering och matchning, samt har ett brett kontaktnät med olika arbetsgivare.
Kontakta KPP bemanning

Hur fungerar lagen om valfrihet - LOV?

Upplands-Bro kommun har valt att ha ett valfrihetssystem för arbetsmarknadsinsatser.

I lagen om valfrihetssystem (LOV) står det vad som ska gälla när en myndighet ska erbjuda insatser i ett valfrihetssystem.

Kommunen har godkänt alla företag som du kan välja mellan. För att företaget ska bli godkänt måste vissa krav vara uppfyllda. Det är kommunen som bestämmer vilka krav som måste uppfyllas. Kommunen har det yttersta ansvaret för att kontrollera och följa upp verksamheten. Kommunen har också ansvar för att se till att företaget följer avtalet.

Är du nöjd med informationen på sidan?