Uppdaterad 21 september 2022
Skriv ut

Viltvård

Vilda djur som flyttar närmare inpå husknutarna är inte ovanligt. Här finns det gott om föda och ibland även skyddade boplatser. För dig som äger huset kan djuren, oavsett om det är fåglar, gnagare eller större djur, orsaka problem som kommunens viltvårdare kan lösa.

Vad viltvårdare kan hjälpa till med

Våra viltvårdare kan till exempel:

  • ge råd kring närgångna vilda djur.
  • placera ut fällor där det är problem med t.ex. grävling, mink och fåglar.
  • hjälpa till att avlägsna närgångna vilda djur i bostadsområden.
  • ta hand om döda vilda djur som hittas på villatomter och i skogen.
  • skjuta av vilt, exempelvis vildsvin, när de orsakar problem.

Rör inte ungarna

Ta aldrig hem vilda djurs ungar som inte är skadade. Föräldrarna har koll även om du inte ser det! Undantaget är om djuret är i ett utsatt läge, exempelvis mitt på en väg. Då kan du med största försiktighet flytta djuret till en säkrare plats.

Om du hittar ett skadat eller dött djur

Om du hittar ett dött eller skadat djur ska du i första hand kontakta kommunens viltvårdare.

Du kan antingen ringa direkt till viltvårdarna, eller kontakta dem via kontaktcenter.

Jämna veckor: Håkan Bolk

Ojämna veckor: Torbjörn Röste

Du kan också komma i kontakt med viltvårdaren via kontaktcenter

Om du hittar en björn, varg, lo eller järv

Ta ett djupt andetag. Statens vilt kallas ett antal sällsynta däggdjurs- och fågelarter som enligt Jaktlagen och Naturvårdsverkets föreskrifter inte får behållas av upphittaren om de påträffas döda i naturen. I Upplands-Bro kommun gäller detta för björn, varg, lo och järv. Hittar du någon av dessa arter död i naturen ska du rapportera det till polisen, som hämtar djuret till närmaste polisstation, och för det därifrån vidare till Naturhistoriska riksmuseet.

Är du nöjd med informationen på sidan?