Uppdaterad 03 maj 2024
Skriv ut

Lillsjön-Örnässjöns naturreservat

Lillsjön-Örnässjöns naturreservat är ett välbesökt område nära Kungsängen med fina skogar, jordbruksmark och badplats. I naturreservatet hittar du Lillsjön och Örnässjön.

Svamp, bär och vilda orkidéer

Lillsjön-Örnässjöns naturreservat har bildats för att bevara de speciella växter och djur som finns här. Lättillgängliga naturmiljöer med skogar, odlingsmarker och vattenmiljöer gör området till en naturlig träffpunkt för många.

Det finns rikligt med bär och svamp att plocka i skogarna. I Örnäslunden växer olika orkidéer och den sällsynta gentianan.

För att skydda Lillsjön-Örnässjöns naturreservat är det förbjudet att:

köra bil eller annat motordrivet fordon utanför anvisade vägar

parkera annat än på anvisade platser

ställa upp din husvagn/husbil eller tälta mer än två dygn på samma ställe

göra upp eld utanför iordningställda eldningsplatser – kontrollera alltid först om eldningsförbud råder!

medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat

gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor, lavar samt gullvivor och liljekonvalj

förstöra eller skada fasta naturföremål och ytor genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller liknande

störa djurlivet (t ex genom att uppehålla dig i närheten av fågelbon), samla, fånga eller döda djur, fåglar, grodor och insekter.

rida annat än på anvisade vägar, stigar och områden

sätta upp affischer, skyltar och planscher eller snitsla spår och sätta upp orienteringskontroller

Vindskydd

För övernattning under bar himmel finns flera vindskydd i Lillsjön_Örnässjöns naturreservat. De får användas av vem som helst för övernattning ute i det fria.

Karta med vindskydden vid Lillsjön- Örnässjön

1. Karlavagnen

2. Örnnästet

3. Kotten

Flygbilder, karta och Länsstyrelsens information

Fiske i Lillsjön och Örnässjön

Att meta – alltså att fiska med mask, flöte och toppknuten lina – är tillåtet i Lillsjön och Örnässjön från de stränder som kommunen äger.

För fiske med andra redskap krävs fiskekort alternativt medlemskap i Bro Sportfiskeklubb eller Kungsängens Sportfiskeklubb (KSFK).

Bad och frisbeegolf

Vid Lillsjöns välordnade badplats kan du bada, fiska, grilla, övernatta i ett vindskydd eller springa i motionsspåret. Här finns ett tillgänglighetsanpassat grillhus och en 18-håls discgolfbana där Brunna Frisbeeklubb tränar och anordnar tävlingar. I discgolf kastar du en disc eller frisbee i kedjekorgar.

Vill du veta om du kan bada vid Lillsjöns badplats? På Havs- och Vattenmyndighetens webbplats kan du hålla ett öga på vattenkvaliteten under hela badsäsongen.

 

Du kan ladda ner vår karta över naturreservaten och en broschyr över Upplands-Broleden som pdf. Pappersversioner av kartorna finns också på kommunhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro.

Utanför naturreservaten får du elda om du är försiktig så att elden inte riskerar att sprida sig och skada mark, djur och växter. Innan du ger dig ut i naturen, kontrollera alltid hur brandrisken ser ut dit du ska.

Information om eldningsförbud hittar du under Viktiga meddelanden.

Tack vare allemansrätten har vi alla möjlighet att vistas i skog och mark. Tänk på att det är särskilda regler som gäller i naturreservat.

Hitta till naturreservatet

Är du nöjd med informationen på sidan?