Uppdaterad 03 november 2022
Skriv ut

På gång: Fördjupad översiktsplan för Kungsängen

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen tätort, FÖP Kungsängen. Förslaget var ute på samråd 2020 då det fanns möjlighet att tycka till om förslaget. Nu pågår arbete med att revidera förslaget inför granskning.

Sidinnehåll

Den fördjupade översiktsplanen zoomar in på tätorten och ger förslag på hur väg-, gång- och cykelnätet ska utvecklas, var vi kan förtäta med bostäder, och hur vi kan rusta kommunen för ett förändrat klimat med fler värmeböljor, skyfall och översvämningar.

Vi tittar särskilt på hur Kungsängens centrum kan utvecklas, och hur vi kan göra kommunen roligare och enklare att orientera sig i för barn.

Såhär vill vi utveckla Kungsängen

  • Vi stärker kopplingen mellan Kungsängens olika delar
  • Vi utvecklar de gemensamma mötesplatserna
  • Vi ger större plats åt barnen
  • Vi gör strandpromenaden mer tillgänglig för alla
  • Vi utvecklar stationsmiljön

Vad händer nu?

Förslaget var ute på samråd mellan den 9 juni till den 25 oktober 2020. Under samrådet fanns möjlighet att tycka till om förslaget och lämna synpunkter. Nu pågår arbete med att sammanställa synpunkterna, ta fram underlag och revidera planförslaget inför granskning. Under granskningen kommer det återigen vara möjligt att lämna synpunkter på förslaget.

Är du nöjd med informationen på sidan?