Uppdaterad 31 januari 2023
Skriv ut

Värmepump och bergvärme

Funderar du på att energieffektivisera ditt hus? Undrar du vilket system som är mest kostnadseffektivt och som ger bäst värme eller kyla – bergvärme eller en kombinerad luft- och vattenpump? En energieffektivisering kan både vara bra för hushållsekonomin och för miljön, men samtidigt kan pumpar för jord-, sjö- eller bergvärmepump påverka grundvattnet. Därför måste du göra en anmälan till miljöenheten inför installationen.

Luftvärmepump 

För att installera en luftvärmepump behöver du inte anmäla eller ansöka om tillstånd. Men tänk på att ett vanligt problem med luftvärmepumpar är buller. Informera och diskutera därför gärna med grannen innan pumpen installeras så du kan hitta bästa tänkbara placering – för er båda.

Ansök om värmepump/bergvärme

Du ansöker om tillstånd för att installera värmepump/bergvärme via vår blankett.

Kom ihåg att bifoga en karta över din fastighet där du markerar var du vill borra. Tänk på att göra din ansökan i god tid innan du planerar att sätta i gång. Handläggningen tar ungefär sex veckor efter det att du skickat en komplett ansökan.

Om gränsen till grannen ligger inom 10 meter från den tänkta placeringen av borrhålet behöver du först informera grannen om ditt projekt. Därefter hjälper du grannen att fylla i blanketten ”Grannes yttrande rörande värmepumpsanläggning” som du skickar in till miljöenheten på samhällsbyggnadskontoret.

Kontakta oss om värmepump/bergvärme

Om du är osäker på vad som gäller installation av värmepump/bergvärme i just ditt område kan du ta kontakt med miljöenheten via kontaktcenter.

Kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

Är du nöjd med informationen på sidan?