Uppdaterad 29 april 2024
Skriv ut

Kontaktperson inom LSS

Om du är socialt isolerad eller har ett begränsat nätverk kan du ha rätt till en kontaktperson. Kontaktpersonen är en person vars främsta uppgift är att vara en medmänniska, en vän att umgås med, som kan hjälpa dig med sociala kontakter och samtidigt vara ett stöd. Kontaktpersonen blir ett stöd till att komma ut i samhället och hjälpa dig att förebygga social isolering. Insatsen är kostnadsfri, men du står för dina egna omkostnader i samband med aktiviteter medan kommunen står för kontaktpersonens eventuella omkostnader.

Så ansöker du om att få en kontaktperson

Du ansöker om att få en kontaktperson via vår e-tjänst.

Vill du bli kontaktperson?

Är du nöjd med informationen på sidan?