Uppdaterad 10 april 2024
Skriv ut

Äldre- och omsorgsnämnden

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg om äldre och andra med behov av insatser som ges till äldre.

Äldre- och omsorgsnämndens ansvarsområden

Äldre- och omsorgsnämndens ansvarsområden omfattar följande områden:

  • Hemtjänst
  • Vård- och omsorgsboende
  • Dagverksamhet för personer med demenssjukdom
  • Trygghetslarm
  • Utredningar om färdtjänst samt utredning och beslut om riksfärdtjänst
  • Stöd till anhöriga
  • Förebyggande arbete
  • Den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde, upp till sjuksköterskenivå

Äldre- och omsorgsnämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Vad äldre- och omsorgsnämnden ska arbeta med styrs i ett reglemente som kommunfullmäktige beslutat om. Utifrån reglementet beslutar nämnden om en delegationsordning som anger vad nämndens respektive ordförande, kontorschefen och andra anställda har rätt att besluta om.

Möten, handlingar och protokoll

Äldre- och omsorgsnämnden har regelbundna möten, och handlingar och protokoll finns att läsa för alla. Ta del av dem här.

Ledamöter

Äldre- och omsorgsnämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019–2022 enligt fördelningen nedan.

Partifördelning ledamöter

Parti

Ordinarie ledamot

Ersättare

Socialdemokraterna

3

3

Moderaterna

2

2

Sverigedemokraterna

2

2

Kristdemokraterna

1

1

Vänsterpartiet

1

1

Centerpartiet

1

1

Liberalerna

1

1

Miljöpartiet

-

-


Äldre- och omsorgsnämndens presidium

Titel

Namn/parti

Ordförande

Tina Teljstedt (KD)

1:e vice ordförande

Anders Åkerlind (M)

2:e vice ordförande

Kerstin Ahlin (S)

Kontakta en politiker i äldre- och omsorgsnämnden

Vill du komma i kontakt med en politiker i äldre- och omsorgsnämnden? Här hittar du kontaktuppgifter till både ordinarie ledamöter och ersättare inom de olika partierna.

Kontaktuppgifter Moderaterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Anders Åkerlind

Margaretha Dahlin

Liv Kjos

Ann Maurin


Kontaktuppgifter Liberalerna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Irene Eklöf

Helene Nilsson


Kontaktuppgifter Kristdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Tina Teljstedt

Björne Rääf


Kontaktuppgifter Centerpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Lars-Gunnar Larson

Margareta Sjöberg


Kontaktuppgifter Vänsterpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Thomas Avén

Linda Fidjeland


Kontaktuppgifter Sverigedemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Bo Nersing

Johnny Storskörd

Göran Boklint

Christina Wetteborn


Nämndplan för äldre- och omsorgsnämnden

Är du nöjd med informationen på sidan?