Uppdaterad 22 mars 2024
Skriv ut

Fritidsbanken

Fritidsbanken öppnar i Bro centrum under 2024, i fritidsgården Bro:ns gamla lokaler. Officiell invigningsdag är på Brodagen 7 september. Men redan på Kungsdagen 25 maj smygstartar verksamheten med en mobil utställningsvagn.

Lokal med en massa sportutrustning

Fritidsbanken är som ett bibliotek, fast med sport- och friluftsprylar. Här kan man låna utrustning för en aktiv fritid, som t.ex. skidor, skridskor, inlines, flytvästar, tält, bollar av olika slag, klubbor, fiskespön, fotbollsskor, hjälmar, stormkök och mycket mer. Lånetiden är 14 dagar.

Det är helt kostnadsfritt att låna prylar; inga depositions- eller förseningsavgifter förekommer och saker som går sönder lagas om det är möjligt. Tanken är att använda utrustningen så länge det går i stället för att prylarna samlar damm i ett förråd.

Här kan du lämna saker

För att verksamheten ska kunna låna ut behöver den också få in saker. Fram till att lokalen öppnas 7 september tar kommunen emot sport- och fritidsprylar, gamla som nya, som du inte längre använder och vill skänka. I stället för att de ligger oanvända i ditt förråd ger vi dem ett aktivare liv genom Fritidsbanken.

Här kan du lämna in saker:
• Biblioteken i Bro och Kungsängen
• Bro IP och Kungsängens IP
• Återvinningscentralerna i Bro och Kungsängen

Startade 2013

2013 öppnades den första Fritidsbanken i Deje i Forshaga kommun, tre mil norr om Karlstad. Det var diakonen Carina Haak som kom på idén och i ett samarbete mellan Forshaga kommun, Forshaga-Munkfors församling och projektet Ett Öppnare Värmland förverkligades idén. Mycket har hänt med Fritidsbanken sedan dess, men grunden är och förblir densamma – en verksamhet som ger oanvänd utrustning nytt liv, som stimulerar en aktiv fritid, som alltid är gratis och är till för alla.

På kort tid har vi gått från en enskild fritidsbank till att finnas i över 40 procent av landets kommuner. Vi har en vision om att det ska finnas (minst) en Fritidsbank i varje kommun och intresset är stort på många håll. Man kan dra paralleller till folkbibliotekens framväxt under början av 1900-talet. Genom dem ökade människors tillgång till kultur och kunskap. På samma sätt vill vi bidra till att ge människor tillgång till en aktiv fritid. I en tid av ökat stillasittande behöver vi göra det enkelt att röra sig och prova på olika aktiviteter. Dyr utrustning ska inte vara ett hinder!

Drivs av ideell förening

Fritidsbanken Sverige är en ideell, nationell förening som äger varumärket Fritidsbanken. Alla huvudmän som driver lokala fritidsbanker är medlemmar i föreningen som verkar utan vinstintresse. Fritidsbanken Sverige arbetar bland annat med nyetablering, utveckling, samordning, utbildning, information, marknadsföring och nätverkande. Fritidsbanken Sverige identifierar framgångsfaktorer och fallgropar och ser till att den samlade erfarenheten bidrar till att verksamheten hela tiden utvecklas på ett positivt sätt.

Fritidsbankens grundpelare är:

Alla får låna
• Allt är gratis
• Återanvänd utrustning

Är du nöjd med informationen på sidan?