Uppdaterad 27 september 2022
Skriv ut

Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl)

Kockbacka gärde i östra Bro kommer under de kommande åren att genomgå en stor förändring. Här planeras en skola med idrottssal, en rekreationspark och ett mindre radhusområde byggas.

Illustration över del av området

Illustration: Visbyark, Topia landskapsarkitekter.

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i september 2020 om planuppdrag. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny skola, dagvattenhantering och bostäder. Detaljplanen antogs 2022-08-24.

Detaljplanens läge på kartan markerat med svart streckad cirkel

Detaljplanens läge på kartan

Det här händer nu

Detaljplanen antogs 2022-08-24. Detaljplanen har överklagats till Mark- och miljödomstolen.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Se filmen: Sammanfattning av förslaget för Kockbacka gärde.

Är du nöjd med informationen på sidan?