Uppdaterad 13 maj 2024
Skriv ut

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse finns för barn och ungdomar med en funktionsnedsättning som har behov av miljöombyte.

Sidinnehåll

Vad är korttidsvistelse?

Korttidsvistelse är en insats för barn och ungdomar som har en funktionsnedsättning och som behöver miljöombyte eller bli mer självständiga från familjen.

Korttidsvistelse kan även beviljas om anhöriga eller föräldrar behöver avlastning.

För att få korttidsvistelse ska barnet ha insatser inom LSS.

Korttidsvistelse kan ges i form av:

  • korttidshem,
  • korttidsfamilj,
  • sommarläger, läger eller kollo.

Ansök om korttidsvistelse

Du kan ansöka om korttidsvistele via kommunens e-tjänst i länken nedan.

När din ansökan har kommit in till oss ringer vi upp och stämmer av hur ditt behov ser ut.

Är du nöjd med informationen på sidan?