Uppdaterad 30 september 2022
Skriv ut

Lillsjöskolan

Lillsjöskolan, som ligger nära naturen med fina möjligheter till friluftsliv, är en skola med ungefär 380 elever från förskoleklass till årskurs 3. Skolan har ljusa, fräscha lokaler samt gymnastik- och slöjdsal. Klassrummen används förmiddagstid för undervisning och eftermiddagstid till fritidshemmets verksamhet.

Arbetslag och resursgrupp

Lillsjöskolan ska vara en tydlig, trygg och trivsam skola med lärande i fokus dit alla är välkomna. Vi arbetar sedan flera år tillbaka i arbetslag där skolans 60 anställda samverkar och tar ett gemensamt ansvar för eleverna. På Lillsjöskolan finns även en kommungemensam resursgrupp som heter Fyren.

Raster med trivselledare

På Lillsjöskolan har vi trivselledare. Det är elever från årskurs 3 som med hjälp av några vuxna skapar sammanhållning och trygg skolmiljö genom att organisera aktiviteter på gemensamma raster.

Ansök till oss

Vill du att ditt barn ska gå på Lillsjöskolan. Gör ditt skolval i vår e-tjänst.

Kontakta oss

Expedition

Biträdande rektor Jenny Bonér

Du som har ett barn på Lillsjöskolan sjukanmäler ditt barn och skickar enklast meddelanden till oss i lärplattformen Vklass. Du kan också ringa oss.

Sjukanmälan och kontakt via Vklass
Logga in i Vklass
Sjukanmälan via telefon

Hitta till oss

Geologivägen 3, 196 33 Kungsängen

Är du nöjd med informationen på sidan?