Uppdaterad 09 november 2022
Skriv ut

Ådö 1:92-1:93

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i juni 2018 att ett förslag till ändring av detaljplanen ska tas fram. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas.

Ingen innehållsförteckning finns

Planområdet är markerat på kartan med svart linje

Planområdet är markerat på kartan.

Det här händer nu

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i juni 2018 att ett förslag till ändring av detaljplanen ska tas fram.. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas.

Nästa steg blir att ta fram underlag inför ett kommande samråd. Då blir det möjligt att komma med synpunkter på förslaget.

Ta del av planhandlingar och utredningar här.

Är du nöjd med informationen på sidan?