Uppdaterad 16 januari 2023
Skriv ut

Avgifter och regler

Hur många timmar i veckan ditt barn får vara på förskolan styrs av hur din arbetssituation ser ut. Du betalar en avgift varje månad när ditt barn har en plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Hur stor avgiften är beror på din hushållsinkomst. Har du flera barn i förskola får du syskonrabatt. Från höstterminen då barnet är 3 och upp till 5 år är avgiften reducerad. Kom ihåg att uppdatera dina inkomstuppgifter varje år.
 

Tid på förskolan

Om du arbetar eller studerar får ditt barn vara på förskola eller fritidshem under den tiden som du arbetar och reser till och från jobbet eller skolan.

Är du arbetslös eller föräldraledig med ett annat barn? Då har ditt barn rätt till förskola i upp till 30 timmar i veckan.

Om du eller den andra vårdnadshavaren är sjukskriven har barnet rätt att vara i förskolan 30 timmar i veckan. Tillsammans med er vårdnadshavare gör rektor en bedömning av barnets behov och bestämmer hur många timmar i veckan som är bäst för barnet.

Avgiftens storlek

Avgiften för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem beräknas som en procentuell andel av hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt. Har du flera barn i förskola får du syskonrabatt. Från höstterminen då barnet är 3 och upp till 5 år är avgiften reducerad.

Det finns en högstanivå för hur stor avgift du betalar för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Det kallas maxtaxa. Om din hushållsinkomst är 54 830 kr i månad eller högre betalar du maxtaxa.

Förskola och pedagisgisk omsorg

 • Barn 1: 3 % av hushållets inkomst – dock högst 1 645 kr per månad
 • Barn 2: 2 % av hushållets inkomst – dock högst 1 097 kr per månad
 • Barn 3: 1 % av hushållets inkomst – dock högst 548 kr per månad
 • Barn 4: ingen avgift

Fritidshem

 • Barn 1: 2 % av hushållets inkomst - dock högst 1 097 kr per månad
 • Barn 2: 1 % av hushållets inkomst - dock högst 548 kr per månad
 • Barn 3: 1 % av hushållets inkomst - dock högst 548 kr per månad
 • Barn 4: Ingen avgift.

Tänk på att det yngsta barnet räknas som barn nummer 1.

Har ni gemensam vårdnad om ert barn, och hen bor växelvis hos er båda, kan ni ansöka om delad faktura. Avgiften beräknas på båda hushållens inkomster före skatt, men överstiger aldrig maxtaxan.

För 3-5-åringar som är inskrivna i förskola reduceras avgiften med 25% från och med hösten det år barnet fyller tre år, fram till dess att barnet börjar i förskoleklass.

När betalas förskoleavgiften?

Avgiften för förskola och fritids betalas innevarande månad. Avgiften gäller från den första inskolningsdagen. Du betalar avgift även när ditt barn är sjuk eller ledig. Säger du upp platsen, betalar du avgift under uppsägningstiden.

Är ditt barn sjukt i mer än 30 dagar i sträck och du har ett läkarintyg kan du få avdrag på avgiften från dag 31. Ansök om reducering genom att kontakta utbildningskontoret via kontaktcenter.

Uppdatera dina inkomstuppgifter varje år

Kom ihåg att uppdatera din inkomst när den ändras men minst en gång per år oavsett om inkomsten har ändrats eller inte. En påminnelse om att uppdatera uppgifterna skickas ut årligen via e-post och/eller sms. Lämnar du ingen inkomstuppgift får du betala maxtaxa. Dina inkomstuppgifter kontrolleras genom en jämförelse mot Skatteverkets uppgifter. Vi kontorollerar inkomstuppgifterna två år tillbaka.

Det går att uppdatera inkomstuppgifterna från nuvarande månad och framåt i vår e-tjänst. Vill du göra en uppdatering av inkomst tillbaka i tiden går det att göra upp till ett år tillbaka på blankett. Blanketten finns hos kontaktcenter.

Kontakta kontaktcenter för att få en inkomstblankett om du saknar e-legitimation, har skyddade personuppgifter eller av annan anledning inte kan använda e-tjänsten.

Den avgiftsgrundande inkomsten är hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt. Det vill säga allt som du är skyldig att betala skatt för.

I den avgiftsgrundade inkomsten ingår bland annat:

 • lön och andra ersättningar från anställning
 • föräldrapenning
 • aktivitetsstöd
 • sjukersättning
 • utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning
 • inkomst av aktiv och/eller passiv näringsverksamhet

I den avgiftsgrundade inkomsten ingår inte:

 • barnbidrag
 • bostadsbidrag
 • försörjningsstöd
 • underhållsbidrag/stöd
 • studiemedel från CSN (bidragsdelen)

Har du betalat för mycket i avgift får du en kreditfaktura. För att kunna få pengarna inbetalda på ditt konto måste du skicka dina bankuppgifter till oss. Återbetalning sker till den vårdnadshavare vars namn står på fakturan.

Om inkomsten du uppgett är lägre än din faktiska inkomst, och du därmed har betalt för lite i avgift, kommer du att få utökad faktura.

Har du frågor om avgiften för förskola? Kontakta oss via mejl.

Är du nöjd med informationen på sidan?