Uppdaterad 02 november 2022
Skriv ut

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för förvaltning, drift, underhåll och utveckling av det kommunala fastighetsinnehavet.

Vad tekniska nämnden ska arbeta med styrs i ett reglemente som kommunfullmäktige beslutat om. Utifrån reglementet beslutar nämnden om en delegationsordning som anger vad nämndens respektive ordförande, kontorschefen och andra anställda har rätt att besluta om.

Tekniska nämndens ansvarsområden

Nämndens ansvarsområde omfattar:
  • byggande och förvaltning av kommunens allmänna vatten och avloppsnät.
  • avfallshantering.
  • gator och vägar, cykelvägar och trafikanläggningar.
  • parker och torg.
  • skötsel för grönområden.
  • friluftsområden och kommunägd skog.
  • Bostadsanpassningsbidrag.

Tekniska nämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Möten, handlingar och protokoll

Tekniska nämnden har regelbundna möten, och handlingar och protokoll finns att läsa för alla. Ta del av dem här.

Ledamöter

Tekniska nämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019–2022 enligt fördelningen nedan.

Partifördelning ledamöter

Parti

Ordinarie ledamot

Ersättare

Socialdemokraterna

3

2

Moderaterna

2

2

Sverigedemokraterna

2

2

Kristdemokraterna

1

1

Vänsterpartiet

1

1

Centerpartiet

1

1

Liberalerna

1

1

Miljöpartiet

-

1

 

Tekniska nämndens presidium

Titel

Namn/parti

Ordförande

Marcus Sköld (M)

1:e vice ordförande

Karl-Erik Lindholm (KD)

2:e vice ordförande

Catharina Andersson (S)

Kontakta en politiker i tekniska nämnden

Vill du komma i kontakt med en politiker i tekniska nämnden? Här hittar du kontaktuppgifter till både ordinarie ledamöter och ersättare inom de olika partierna.

Kontaktuppgifter Socialdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Catharina Andersson

Mats Karlsson

Harry Holmström

Leif Janson

Maikki LemneKontaktuppgifter Moderaterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Marcus Sköld

Jan-Erik Tärnström

Andreas Åström

Claes Bertenstam


Kontaktuppgifter Sverigedemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Jan RamstedtAndreas Persson
Jan Hellman

Navdeep Singh Bathia


Kontaktuppgifter Kristdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Karl-Erik Lindholm

Daniel Lilja


Kontaktuppgifter Centerpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Anders Bjurefors

Per Lindahl


Kontaktuppgifter Liberalerna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Sören Fridman

André Javdan


Kontaktuppgifter Vänsterpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Kjell A Johansson

Jeanette Bustos Cesped


Kontaktuppgifter Miljöpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

-

Tilman D Thulesius

Är du nöjd med informationen på sidan?