Uppdaterad 09 november 2022
Skriv ut

Rekryteringsprocessen

Alla som söker jobb hos har oss samma förutsättningar – vi arbetar fördomsfritt med kompetensbaserad rekrytering. Alla rekryteringsprocesser utgår från en väl genomarbetad kravprofil - utbildning, erfarenhet, och kunskaper. Läs mer om de olika stegen i vår rekryteringsprocess.

Ingen innehållsförteckning finns

Rekryteringsprocessen steg för steg

 • 1

  Din ansökan

 • 2

  Urval

 • 3

  Arbetspsykologiska tester

 • 4

  Intervjuer

 • 5

  Arbetsprov

 • 6

  Referenstagning

 • 7

  Anställning

1

Din ansökan

När du har skickat in din ansökan får du ett mejl med en bekräftelse på att vi mottagit den. Mejlet är automatiskt genererat och går inte att svara på, men ger dig mer information om rekryteringsprocessen och din ansökan.

2

Urval

Vi ber alla som söker jobb hos oss att svara på urvalsfrågor som är kopplade till tjänstens kravprofil. Dina svar ger oss en uppfattning om hur väl dina tidigare erfarenheter, kunskaper och utbildningsbakgrund matchar kravprofilen.

Vi efterfrågar även CV i samband med att du svarar på urvalsfrågorna. Vi önskar alltså inga personliga brev. Vi vill att rekryteringsprocessen ska vara så enkel som möjligt för dig.

Ofta börjar urvalsarbetet efter det att sista ansökningsdag gått ut, men ibland sker urval löpande och då kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum. Om så är fallet skriver vi det i annonsen.

Personlighet- och problemlösningstester

MAP står för Measuring and Assessing Individual Potential och är ett personlighetstest som bygger på femfaktormodellen. MAP är ett omfattande personlighetstest där resultaten kan jämföras mot andras svar.

Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest som ger ett mått på personens generella begåvning genom problemlösning. Eftersom Matrigma inte innehåller några språkliga element så är det oberoende av kulturell eller språklig bakgrund. Därmed är det ett mer jämlikt och icke-diskriminerande test som driver mångfald.

Vill du läsa mer om testerna, besök vår testleverantörs webbplats.

3

Arbetspsykologiska tester

Vi använder oss av arbetspsykologiska tester i våra rekryteringar som ett verktyg för att tidigt kunna bedöma en kandidats lämplighet för jobbet. Om du blir ombedd att genomföra ett arbetspsykologiskt test så består det av två delar, MAP och Matrigma.

4

Intervjuer

När du har skickat in din ansökan får du ett mejl med en bekräftelse på att vi mottagit den. Mejlet är automatiskt genererat och går inte att svara på, men ger dig mer information om rekryteringsprocessen och din ansökan.

5

Arbetsprov

När du har skickat in din ansökan får du ett mejl med en bekräftelse på att vi mottagit den. Mejlet är automatiskt genererat och går inte att svara på, men ger dig mer information om rekryteringsprocessen och din ansökan.

6

Referenstagning

Är du slutkandidat i rekryteringsprocessen kommer vi att kontakta minst två referenser från dina tidigare arbetsplatser. Vi ser gärna att åtminstone en referent är en tidigare chef. Frågorna vi ställer är baserade på kompetenserna som beskrivs i kravprofilen.

I många av våra rekryteringsprocesser är det möjligt för dig att ta referenser på din blivande chef. Det innebär att du får prata med en eller flera av hens medarbetare för att ställa frågor om till exempel chefens ledarskap.

7

Anställning

När du gått igenom alla stegen i rekryteringsprocessen och blir erbjuden tjänsten är det dags för löneförhandling, avtalsskrivning och att komma överens om ett startdatum.

Är du nöjd med informationen på sidan?