Uppdaterad 20 april 2023
Skriv ut

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor

Upplands-Bro Kommun och Järfälla Kommun har sedan år 2008 en gemensam nämnd för familjerättsliga frågor.

Det som den gemensamma nämnden ansvarar för omfattar:

  • Rådgivning
  • Samarbetsavtal
  • Yttranden och avtal om vårdnad, boende och umgänge
  • Utredningar om vårdnad, boende och umgänge
  • Faderskap
  • Adoptioner
  • Kontaktperson vid umgänge

Ledamöter

Den gemensamma familjerättsnämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2023–2026 enligt fördelning med tre ledamöter (ordförande) och tre ersättare från Järfälla kommun och två ledamöter (viceordförande) och två ersättare från Upplands-Bro kommun.

Ledamöter

Ordinare ledamöter

Ersättare

Moderaterna

Moderaterna

Peter Wissing

Malin Fornander

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna

Kerstin Ahlin

Jessica Dannefalk

Är du nöjd med informationen på sidan?